De 7 viktigste fordelene med diversifisering av investeringsportefølje du ikke kan ignorere

Hvis du jobber innen finans eller investeringer, er det lurt å lære om porteføljediversifisering.

Dette er en metode som investorer bruker for å kontrollere risikoene. Å ha kunnskap om porteføljediversifisering, inkludert dens typer og fordeler, kan hjelpe deg med å ta bedre investeringsvalg.

ADVERTISEMENT

I denne artikkelen vil vi utforske fordelene med porteføljediversifisering og forklare begrepet, komponentene, typene og fordelene.

Hva er Diversifisering?

Diversifisering betyr å holde ulike eiendeler som oppfører seg ulikt over tid. Det handler om å ikke ha for mye investert i én investering eller type. 

I aksjeinvesteringer har en diversifisert portefølje 20-30 ulike aksjer i ulike bransjer. Den kan også inkludere obligasjoner, fond, eiendom, sertifikater og sparekontoer.

ADVERTISEMENT

Hver eiendel reagerer ulikt på økonomiske endringer, og tilbyr ulike gevinster og tap:

  • Aksjer kan gi høye avkastninger men kan være volatile.
  • Obligasjoner tilbyr mer stabile avkastninger men kan påvirkes av endringer i rentenivået.
  • Fond er vanligvis diversifiserte men kan fokusere på spesifikke sektorer.
  • Eiendom kan vokse sakte og gi inntekt, men har vedlikeholdskostnader og høye provisjoner.
  • Sertifikater og sparekontoer tilbyr jevn vekst basert på rentenivåer.

Diversifisering i porteføljen din hjelper fordi når noen eiendeler vokser, kan andre holde seg stabile eller synke. 

Over tid kan de beste ytelsene i porteføljen og diversifiseringsstrategien din endre seg.

ADVERTISEMENT

Nøkkelen er at disse eiendelene er ikke tett korrelerte. Det er nå enklere og billigere å ha en variert portefølje med null provisjoner hos store nettbaserte meglere.

Hvorfor vurdere å diversifisere din investeringsportefølje?

Det er avgjørende å diversifisere porteføljen din for å avgjøre om den passer til strategien din.

Det garanterer ikke mot tap, men det er en måte å oppnå langsiktige mål på.

Diversifisering balanserer risiko og belønning ved å spre investeringer over ulike sektorer. Gjennomgå fordelene kan hjelpe deg med å se dens plass i investeringsplanen din.

Porteføljediversifiseringsmetoder

Det finnes flere måter å diversifisere investeringsporteføljen din basert på økonomiske mål.

Disse metodene kan hjelpe deg med å effektivt diversifisere investeringene for å oppnå en balansert portefølje.

1. Industriell diversifisering

Denne strategien innebærer å diversifisere porteføljen din over ulike bransjer med varierende risikoprofiler. Det hjelper porteføljen din å tåle markedsfluktuasjoner. Tematisk investering, en del av den top-down strategien, følger en lignende tilnærming.

Tematiske fond fokuserer på relaterte sektorer, som for eksempel infrastruktur eller transport, og investerer i relevante bransjer som stål, kraft og flyselskaper.

2. Individuell selskapsdiversifisering

Denne tilnærmingen fokuserer på å diversifisere investeringer på selskapsnivå. Det hjelper med å forstå spesifikke behov og operasjoner i et selskap.

For eksempel kan avgangen av en nøkkelleder fra et selskap ha stor innvirkning på alle relaterte investeringer.

Å diversifisere på tvers av selskaper kan redusere risikoer knyttet til forbrukerpreferanser, lovgivning eller naturhendelser.

3. Diversifisering av eiendelsklasser

Forskjellige eiendelsklasser reagerer forskjellig på økonomiske endringer.

Investorer sprer risikoen ved å diversifisere porteføljen sin over ulike eiendelsklasser, slik som aksjer, obligasjoner, kryptovalutaer, edelmetaller og eiendom, for å redusere økonomisk risiko.

4. Geografisk diversifisering

Å investere i ulike land med varierende pengepolitikk og valutaer kan tilby ulike muligheter og risikoer.

Geografisk diversifisering hjelper til med å minimere innvirkningen av risikoer i ett område ved å spre investeringer over ulike steder.

5. Alternativ formuesdiversifisering

Denne strategien innebærer å investere i en rekke ulike instrumenter, inkludert risikokapital, private equity, antikviteter og verdipapirer i nød.

Den brukes vanligvis når man investerer store beløp kapital.

6. Tidsrammediversifisering

Dette innebærer å diversifisere investeringer etter varighet.

Langsiktige investeringer er risikofylte, men gir høyere avkastning, mens kortsiktige investeringer er tryggere, men gir lavere avkastning.

Systematiske investeringsplaner (SIPs) i aksjefond og bruk av ETF-er er eksempler på effektiv risikoreduksjon gjennom tidsrammediversifisering.

7. Strategidiversifisering

For å håndtere investeringsporteføljen sin, benytter investorer ulike tilnærminger. Typiske strategier inkluderer:

  • Verdiinvestering: Investorer kjøper undervurderte eiendeler for å dra nytte av lave priser. Målet er å finne markedsjuveler og fokusere på selskaper med profitt potensial som for øyeblikket er undervurdert.
  • Vekstinvestering: Denne strategien søker å fremme vekst ved å omfavne høyere risiko, som å investere i nye sektorer eller nye selskaper med større vekstpotensial sammenlignet med etablerte firmaer.
  • Kontrær investering: Denne tilnærmingen innebærer å lete etter muligheter som går mot den gjeldende markedssentimentet.

Å lage en diversifiseringsstrategi

Økningen av rimelige aksjefond og ETF-er har gjort det enkelt å bygge en veldiversifisert portefølje, som inkorporerer prinsippene for investeringsdiversifisering.

Disse fondene er ikke bare billige, men kommer også ofte med null handelskostnader hos de største meglerne, noe som gjør det enkelt å starte med investeringer.

Bygge en Enkel Diversifisert Portefølje

En grunnleggende diversifisert portefølje kan inkludere en S&P 500 indeksfond, obligasjoner for stabilitet, sertifikat av innskudd for garantert avkastning og kontanter på sparekonto for nødsituasjoner.

Diversifisere aksjer

For å gå utover det grunnleggende, kan du diversifisere dine aksje- og obligasjonsbeholdninger.

For eksempel kan du legge til en fond som investerer i fremvoksende markeder eller internasjonale selskaper, som ikke er dekket av en S&P 500-fond.

Alternativt kan du velge et fond som fokuserer på små offentlige selskaper, som også er utenfor S&P 500.

Ulike former for Obligasjoner

For obligasjoner, bruk kortsiktige og mellomlange fond for bedre avkastning. Opprett en CD-stige for varierende rentesatser.

Legg til råvarer som gull eller sølv for mer diversifisering. Velg eiendeler som presterer annerledes under ulike økonomiske forhold.

Hvis det å administrere porteføljen din er for mye arbeid, bør du vurdere et fond eller en robo-rådgiver. De kan opprette en diversifisert portefølje for deg, men det kan koste mer enn å gjøre det selv.

Porteføljediversifiseringsfordeler

Her er listen over de betydelige fordelene som porteføljediversifisering tilbyr:

#1. Kapitalbevaring

Diversifisering bidrar til å beskytte kapitalen din, spesielt viktig for de som nærmer seg pensjonsalder eller søker stabilitet i investeringsporteføljen sin. 

Ved å fordele investeringer på ulike aktivaklasser kan du oppnå stabilitet og sikre investeringene dine mot markedsfluktuasjoner.

#2. Forbedret risikojustert avkastning

Diversifisering kan forbedre den risikojusterte avkastningen av porteføljen din, noe som betyr at du potensielt kan tjene høyere avkastning for samme risikonivå. 

Det hjelper med å identifisere eiendeler med bedre avkastning og de som trenger justeringer, og dermed øke investeringseffektiviteten.

#3. Reduksjon av Markedsvolatilitet

Ved å spre investeringene dine over ulike bransjer og eiendelsklasser, kan du redusere den overordnede effekten av markedsvolatilitet på porteføljen din. 

Denne tilnærmingen minimerer spesifikke risikoer og muliggjør omfordeling av porteføljen for å dra nytte av markedets svingninger.

#4. Redusert overvåkingstid

Diversifiserte porteføljer er generelt mer stabile og krever mindre tid og oppmerksomhet å overvåke. 

Dette gir investorer muligheten til å balansere risiko og avkastning mer effektivt og fokusere på andre prioriteringer.

#5. Fordeler med renters rente

Diversifisering kan bidra til å minimere porteføljetrekk under markedsnedgang, og sørge for jevne avkastninger på lang sikt.

Denne konsistensen gjør at porteføljen din kan dra nytte av renters rente over tid.

#6. Oppnåelse av investeringsmål

Diversifisering støtter oppnåelsen av ulike økonomiske mål ved å tillate en mer tilpasningsdyktig investeringsstrategi.

Å fordele midler på tvers av ulike eiendeler og bransjer kan bedre oppfylle investeringsmålene dine.

#7. Tilgang til Diverse Muligheter

En diversifisert portefølje eksponerer deg for en bredere rekke eiendeler, bransjer og aksjer, og gir tilgang til ulike investeringsmuligheter. 

Når markedene roterer, sikrer diversifisering at du kan dra nytte av sektorer som presterer bedre enn andre til ulike tider.

Oppsummering

Diversifisering er en enkel strategi for å stabilisere avkastningen din og muligens forbedre den.

Du kan velge mellom ulike nivåer av diversifisering for porteføljen din, fra en enkel portefølje med bare aksjer til en som inkluderer eiendeler på ulike risiko- og avkastningsnivåer.

Les på et annet språk