De 7 främsta fördelarna med investeringsportföljddiversifiering du inte kan ignorera

Om du arbetar inom finans eller investeringar kan det vara en bra idé att lära dig om portföljdiversifiering.

Det är en metod som används av investerare för att kontrollera risker. Att känna till portföljdiversifiering, inklusive dess typer och fördelar, kan hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut.

ADVERTISEMENT

I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med portföljdiversifiering och förklara dess koncept, komponenter, typer och fördelar.

Vad är Diversifiering?

Diversifiering innebär att hålla olika tillgångar som beter sig olika över tiden. Det handlar om att inte ha för mycket investerat i en enda investering eller typ.

För aktieinvesteringar innebär en diversifierad portfölj 20-30 olika aktier inom olika branscher. Den kan även inkludera obligationer, fonder, fastigheter, certifikat och sparkonton.

ADVERTISEMENT

Varje tillgångstyp reagerar olika på ekonomiska förändringar och ger olika vinster och förluster:

  • Aktier kan ge höga avkastningar men vara volatila.
  • Obligationer erbjuder stabilare avkastning men kan påverkas av ränteförändringar.
  • Fonder är vanligtvis diversifierade men kan fokusera på specifika sektorer.
  • Fastigheter kan växa långsamt och ge inkomst men har underhållskostnader och höga provisioner.
  • Certifikat och sparkonton erbjuder stadig tillväxt baserat på räntesatser.

Diversifiering i din portfölj är viktigt eftersom när vissa tillgångar växer kan andra vara stabila eller minska.

På sikt kan de bästa presterande tillgångarna i din portfölj och din diversifieringsstrategi förändras.

ADVERTISEMENT

Nyckeln är att dessa tillgångar är inte nära korrelerade. Det är nu enklare och billigare att ha en diversifierad portfölj med noll provision på stora online-mäklare.

Varför överväga att diversifiera din investeringsportfölj?

Att diversifiera din portfölj är avgörande för att avgöra om den passar din strategi.

Det garanterar inte mot förluster, men det är ett sätt att uppnå långsiktiga mål.

Diversifiering balanserar risk och belöning genom att sprida investeringar över olika sektorer. Att granska dess fördelar kan hjälpa dig att se dess plats i din investeringsplan.

Olika typer av portföljdiversifiering

Det finns flera sätt att diversifiera din investeringsportfölj baserat på dina ekonomiska mål.

Dessa metoder kan hjälpa till att diversifiera investeringar effektivt för att uppnå en balanserad portfölj.

1. Industriell diversifiering

Denna strategi innebär att diversifiera din portfölj över olika branscher med varierande riskprofiler. Det hjälper din portfölj att motstå marknadsfluktuationer. 

Tematisk investering, en del av den topp-ned-strategin, följer en liknande approach. 

Tematiska fonder fokuserar på relaterade sektorer, såsom infrastruktur eller transport, och investerar i relevanta branscher som stål, kraft och flygbolag.

2. Individuell företagsdiversifiering

Denna strategi fokuserar på att diversifiera investeringar på företagsnivå. Det hjälper till att förstå specifika behov och verksamheten i ett företag.

Till exempel kan avgången av en nyckelperson från ett företag påverka alla relaterade investeringar på ett betydande sätt.

Genom att diversifiera över flera företag kan man mildra risker relaterade till konsumentpreferenser, lagstiftning eller naturkatastrofer.

3. Tillgångsklassdiversifiering

Olika tillgångsklasser reagerar olika på ekonomiska förändringar.

Investerare sprider sina portföljer över olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, kryptovalutor, ädelmetaller och fastigheter, för att minska finansiella risker.

4. Geografisk diversifiering

Att investera i olika länder med varierande penningpolitik och valutor kan erbjuda olika möjligheter och risker.

Genom geografisk diversifiering hjälper man till att minska påverkan av risker i ett område genom att sprida investeringar över olika platser.

5. Alternativ diversifiering av tillgångar

Denna strategi innebär att investera i en rad olika instrument, inklusive riskkapital, privata aktier, antikviteter och distresstitlar.

Den används vanligtvis när man investerar en stor summa kapital.

6. Tidsramsdiversifiering

Detta innebär att diversifiera investeringar efter varaktighet.

Långsiktiga investeringar är riskablare men erbjuder högre avkastning, medan kortvariga investeringar är säkrare men ger lägre avkastning.

Systematiska investeringsplaner (SIP) i aktiefonder och användning av ETF:er är exempel på effektiv riskminskning genom tidsramsdiversifiering.

7. Strategidiversifiering

För att hantera sina investeringsportföljer använder investerare olika metoder. Typiska strategier inkluderar:

  • Värdeinvestering: Investerare köper undervärderade tillgångar för att dra nytta av låga priser. Målet är att hitta marknadsfynd, med fokus på företag med vinstpotential som för närvarande är undervärderade.
  • Tillväxtinvestering: Denna strategi syftar till att främja tillväxt genom att omfamna högre risker, som att investera i framväxande sektorer eller nya företag med större tillväxtpotential jämfört med etablerade företag.
  • Konträr investering: Denna metod innebär att leta efter möjligheter som går emot den nuvarande marknadens sentiment.

Att skapa en diversifieringsstrategi

Uppkomsten av prisvärda fondprodukter och ETF:er har gjort det enkelt att bygga en väldiversifierad portfölj, som inkapslar principerna för investeringsdiversifiering.

Dessa fonder är inte bara billiga utan kommer ofta också utan handelskostnader hos stora mäklarföretag, vilket gör det enkelt att börja investera.

Att bygga en enkel diversifierad portfölj

En grundläggande diversifierad portfölj kan inkludera en S&P 500 indexfond, obligationer för stabilitet, certifikat insättning för garanterad avkastning, och kontanter på ett sparkonto för nödsituationer.

Att diversifiera aktier

För att gå bortom det grundläggande kan du diversifiera dina aktie- och obligationsinnehav.

Till exempel kan du lägga till en fond som investerar i tillväxtmarknader eller internationella företag, vilket inte täcks av en S&P 500-fond.

Alternativt kan du välja en fond som fokuserar på små publika företag, som också ligger utanför S&P 500.

Diversifiering av fast inkomst

För obligationer, använd korta och medellånga fonder för bättre avkastning. Skapa en CD-stege för varierande räntor.

Lägg till råvaror som guld eller silver för mer diversifiering. Välj tillgångar som presterar olika i olika ekonomiska förhållanden.

Om det är för mycket att hantera din portfölj, överväg en fond eller robo-rådgivare. De kan skapa en diversifierad portfölj åt dig, men det kan kosta mer än att göra det själv.

Portföljdiversifieringsfördelar

Här är listan över betydande fördelar som portföljdiversifiering erbjuder:

#1. Kapitalbevarande

Diversifiering hjälper till att skydda ditt kapital, särskilt viktigt för de som närmar sig pensionsåldern eller söker stabilitet i sin investeringsportfölj. 

Genom att sprida investeringar över olika tillgångsklasser kan du uppnå stabilitet och skydda dina investeringar mot marknadsfluktuationer.

#2. Förbättrade riskjusterade avkastningar

Diversifiering kan förbättra den riskjusterade avkastningen för din portfölj, vilket innebär att du potentiellt kan tjäna högre avkastning för samma risknivå. 

Det hjälper till att identifiera tillgångar med bättre avkastning och de som behöver justeras, vilket ökar investeringseffektiviteten.

#3. Minskning av marknadens volatilitet

Genom att sprida dina investeringar över olika branscher och tillgångsklasser kan du minska den övergripande påverkan av marknadens volatilitet på din portfölj. 

Denna strategi minimerar specifika risker och möjliggör omviktning av portföljen för att dra nytta av marknadens fluktuationer.

#4. Minskad övervakningstid

Diversifierade portföljer är generellt sett mer stabila och kräver mindre tid och uppmärksamhet att övervaka. 

Detta gör att investerare kan balansera risk och avkastning mer effektivt och fokusera på andra prioriteringar.

#5. Fördelar med ränta-på-ränta-effekten

Diversifiering kan hjälpa till att minimera portföljförluster under marknadsnedgångar, vilket säkerställer konsekventa långsiktiga avkastningar. 

Denna konsekvens gör det möjligt för din portfölj att dra nytta av ränta-på-ränta-effekten över tid.

#6. Uppnående av investeringsmål

Diversifiering stöder uppnåendet av olika ekonomiska mål genom att möjliggöra en mer anpassningsbar investeringsstrategi. Att tilldela medel över olika tillgångar och branscher kan bättre uppfylla dina investeringsmål.

#7. Åtkomst till Olika Möjligheter

En diversifierad portfölj exponerar dig för en bredare uppsättning tillgångar, branscher och aktier, vilket ger åtkomst till olika investeringsmöjligheter.

När marknaderna roterar ser diversifiering till att du kan dra nytta av sektorer som presterar bättre än andra vid olika tidpunkter.

Slutsats

Diversifiering är en enkel strategi för att stabilisera dina avkastningar och eventuellt förbättra dem.

Du kan välja bland olika nivåer av diversifiering för din portfölj, från en enkel aktieportfölj till en som inkluderar tillgångar på olika risk- och belöningsnivåer.

Läs på ett annat språk