Τα επτά κορυφαία οφέλη της διαφοροποίησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Εάν εργάζεστε στον χώρο των οικονομικών ή των επενδύσεων, το να μάθετε σχετικά με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι μια καλή ιδέα.

Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για τον έλεγχο των κινδύνων. Η γνώση σχετικά με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και των πλεονεκτημάτων της, μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερες επιλογές επενδύσεων.

ADVERTISEMENT

Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τα οφέλη της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και θα εξηγήσουμε την έννοια, τα στοιχεία, τους τύπους και τα πλεονεκτήματά της.

Τι είναι η Διαφοροποίηση;

Η διαφοροποίηση σημαίνει την κατοχή διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων που συμπεριφέρονται διαφορετικά με τον χρόνο. Πρόκειται για το να μην έχετε υπερβολικά πολλά σε μία επένδυση ή τύπο.

Για την επένδυση σε μετοχές, ένα ποικιλομορφικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 20-30 διαφορετικές μετοχές σε διάφορους κλάδους βιομηχανίας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομόλογα, κεφάλαια, ακίνητη περιουσία, πιστοποιητικά καταθέσεων και λογαριασμούς καταθέσεων.

ADVERTISEMENT

Κάθε τύπος περιουσιακού στοιχείου αντιδρά διαφορετικά σε οικονομικές αλλαγές, προσφέροντας διαφορετικά κέρδη και απώλειες:

  • Οι μετοχές μπορούν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις αλλά να είναι ασταθείς.
  • Τα ομόλογα προσφέρουν πιο σταθερές αποδόσεις αλλά μπορεί να επηρεαστούν από αλλαγές στα επιτόκια.
  • Τα κεφάλαια είναι συνήθως ποικιλομορφωμένα αλλά μπορεί να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους.
  • Η ακίνητη περιουσία μπορεί να αυξηθεί αργά και να παρέχει εισόδημα αλλά έχει κόστη συντήρησης και υψηλές προμήθειες.
  • Τα πιστοποιητικά καταθέσεων και οι λογαριασμοί καταθέσεων προσφέρουν σταθερή αύξηση βασισμένη στα επιτόκια.

Η διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιό σας βοηθάει διότι καθώς κάποια περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται, άλλα μπορεί να παραμένουν σταθερά ή να μειώνονται.

Με την πάροδο του χρόνου, οι κορυφαίοι εκτελεστές στο χαρτοφυλάκιό σας και η στρατηγική διαφοροποίησης μπορεί να αλλάξουν.

ADVERTISEMENT

Το κλειδί είναι ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι στενά συσχετισμένα. Είναι τώρα πιο εύκολο και οικονομικότερο να έχετε ένα ποικιλομορφικό χαρτοφυλάκιο με μηδενικές προμήθειες στους μεγάλους διαδικτυακούς χρηματοπιστωτικούς αναλυτές.

Γιατί Να Θεωρήσετε Σημαντική Την Ποικιλοποίηση Του Επενδυτικού Σας Χαρτοφυλακίου;

Η ποικιλοποίηση του χαρτοφυλακίου σας είναι κρίσιμη για να αποφασίσετε εάν ταιριάζει στη στρατηγική σας.

Δεν εγγυάται κατά των απωλειών, αλλά είναι ένας τρόπος να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Η ποικιλοποίηση ισορροπεί κίνδυνο και ανταμοιβή διανέμοντας τις επενδύσεις σε διάφορους κλάδους. Η επανεξέταση των οφελών της μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη θέση της στο επενδυτικό σας σχέδιο.

Τύποι Διαφοροποίησης Χαρτοφυλακίου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιο σας βάσει των οικονομικών στόχων σας. 

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να σας βοηθήσουν να διαφοροποιήσετε αποτελεσματικά τις επενδύσεις σας για να επιτύχετε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο.

1. Ποικιλομορφία της Βιομηχανίας

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την ποικιλομορφοποίηση του χαρτοφυλακίου σας σε διαφορετικούς κλάδους με διαφορετικά προφίλ κινδύνου. Βοηθά το χαρτοφυλάκιό σας να αντέξει στις διακυμάνσεις της αγοράς. 

Θεματικές επενδύσεις, ένα τμήμα της στρατηγικής από πάνω προς τα κάτω, ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση. 

Οι θεματικοί κλάδοι επικεντρώνονται σε σχετικούς κλάδους, όπως η υποδομή ή οι μεταφορές, επενδύοντας σε σχετικούς κλάδους όπως μεταλλουργία, ενέργεια και αερομεταφορές.

2. Ατομική Ποικοιλομορφία Εταιριών

Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται στην ποικιλομορφία των επενδύσεων στο επίπεδο της εταιρίας. Βοηθά στην κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών και λειτουργιών μιας εταιρίας. 

Για παράδειγμα, η αποχώρηση ενός κορυφαίου ηγέτη από μια εταιρία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλες τις συναφείς επενδύσεις. 

Η ποικιλομορφία ανάμεσα στις εταιρίες μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τη νομοθεσία ή φυσικά γεγονότα.

3. Asset Class Diversification

Οι διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αντιδρούν διαφορετικά στις οικονομικές αλλαγές. Οι επενδυτές διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, πολύτιμα μέταλλα και ακίνητα, για να μειώσουν τους οικονομικούς κινδύνους.

4. Γεωγραφική Ποικιλομορφία

Η επένδυση σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές νομισματικές πολιτικές και νομίσματα μπορεί να προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες και κινδύνους.

Η γεωγραφική ποικιλομορφία βοηθά στον περιορισμό της επίδρασης των κινδύνων σε μία περιοχή με τον διαχωρισμό των επενδύσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες.

5. Ποικιλομορφία Εναλλακτικών Κεφαλαίων

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει επενδύσεις σε μια ποικιλία μέσων, συμπεριλαμβανομένου του risk capital, της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, αντίκες, και διαταραγμένα χρηματιστήρια.

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν γίνεται επένδυση μεγάλου ποσού κεφαλαίου.

6. Διαφοροποίηση Χρονικού Πλαισίου

Αυτό περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των επενδύσεων ανά διάρκεια.

Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι πιο κινδυνοφόρες αλλά προσφέρουν υψηλότερα κέρδη, ενώ οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι πιο ασφαλείς αλλά προσφέρουν χαμηλότερα κέρδη.

Οι σχέδια συστηματικής επένδυσης (SIPs) σε κεφαλαιοποιημένα ταμεία και η χρήση ETFs είναι παραδείγματα από αποτελεσματική μείωση του κινδύνου μέσω διαφοροποίησης χρονικού πλαισίου.

7. Διαφοροποίηση Στρατηγικής

Για τη διαχείριση των επενδυτικών τους λογαριασμών, οι επενδυτές χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι τυπικές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

  • Επένδυση στην Δημιουργία Αξίας (Value Investing): Οι επενδυτές αγοράζουν υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία για να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές. Ο στόχος είναι να βρουν αγοραίες ευκαιρίες, εστιάζοντας σε εταιρείες με δυναμικό κέρδους αλλά που αδικούνται αυτή τη στιγμή.
  • Επένδυση στην Ανάπτυξη (Growth Investing): Αυτή η στρατηγική αναζητά να προωθήσει την ανάπτυξη μέσω της υιοθέτησης μεγαλύτερων κινδύνων, όπως η επένδυση σε αναδυόμενους τομείς ή νέες εταιρείες με μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης σε σύγκριση με καθιερωμένες εταιρείες.
  • Επένδυση με Αντίθετη Κατεύθυνση (Contrarian Investing): Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την αναζήτηση ευκαιριών που πηγάζουν από την αντίθετη τρέχουσα αγοραία γνώμη.

Δημιουργώντας μια Στρατηγική Διαφοροποίησης

Η άνοδος των προσιτών αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs έχει καταστήσει εύκολη τη δημιουργία ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, ενσωματώνοντας τις αρχές της επενδυτικής διαφοροποίησης.

Αυτά τα κεφάλαια δεν είναι μόνο φθηνά, αλλά συχνά έρχονται και χωρίς κόστη συναλλαγών στα μεγάλα χρηματιστήρια, κάνοντας το προσανατολισμό στην επένδυση αρκετά απλό.

Δημιουργώντας έναν Απλό Διαφοροποιημένο Χαρτοφυλάκιο

Ένα βασικό διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο δείκτη S&P 500, ομόλογα για σταθερότητα, πιστοποιητικά καταθέσεων για εγγυημένες αποδόσεις και μετρητά σε λογαριασμό καταθέσεων για κατεπείγουσες περιστάσεις.

Διαφοροποίηση Μετοχών

Για να πάει πέρα από τα βασικά, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την κατοχή σας σε μετοχές και ομόλογα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα ταμείο που επενδύει σε αναδυόμενες αγορές ή διεθνείς εταιρείες, οι οποίες δεν καλύπτονται από ένα ταμείο S&P 500.

Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα ταμείο που επικεντρώνεται σε μικρές δημόσιες εταιρείες, οι οποίες είναι επίσης εκτός του S&P 500.

Διαφοροποίηση Σταθερού Εισοδήματος

Για ομόλογα, χρησιμοποιήστε κεφάλαια με βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη διάρκεια για καλύτερη απόδοση. Δημιουργήστε μια σκάλα CD για ποικίλες επιτόκιες.

Προσθέστε αγαθά όπως χρυσός ή ασήμι για μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Επιλέξτε περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν διαφορετικά σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Αν η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας είναι υπερβολική, λάβετε υπόψη έναν ταμείο ή ρομπο-σύμβουλο. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολυδιασπασμένο χαρτοφυλάκιο για εσάς, αλλά ενδέχεται να κοστίσει περισσότερο από το να το κάνετε μόνοι σας.

Οφέλη Διαφοροποίησης Χαρτοφυλακίου

Εδώ είναι η λίστα με τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου:

1. Διατήρηση του Κεφαλαίου

Η διαφοροποίηση βοηθά στην προστασία του κεφαλαίου σας, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εκείνους που πλησιάζουν τη σύνταξη ή αναζητούν σταθερότητα στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. 

Με το να διανέμετε τις επενδύσεις σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μπορείτε να επιτύχετε σταθερότητα και να προστατεύσετε τις επενδύσεις σας από τις αγοραίες κοιλάδες.

#2. Βελτιωμένα ρυθμιστικά κέρδη

Η διαφοροποίηση μπορεί να βελτιώσει τα ρυθμιστικά κέρδη του χαρτοφυλακίου σας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε ενδεχομένως να κερδίσετε υψηλότερα κέρδη για τον ίδιο βαθμό κινδύνου.

Βοηθά στην αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων με καλύτερα κέδρη και εκείνων που χρειάζονται προσαρμογές, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα των επενδύσεων σας.

#3. Μείωση της Αγοραίας Αστάθειας

Η διασπορά των επενδύσεών σας σε διαφορετικούς κλάδους και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μειώσει τη συνολική επίδραση της αγοραίας αστάθειας στο χαρτοφυλάκιό σας.

Αυτή η προσέγγιση ελαχιστοποιεί συγκεκριμένους κινδύνους και επιτρέπει την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου για να αξιοποιήσετε τις αγοραίες κούρσες.

#4. Μειωμένος Χρόνος Παρακολούθησης

Τα ποικιλομορφημένα portofolia είναι γενικά πιο σταθερά, απαιτώντας λιγότερο χρόνο και προσοχή για να παρακολουθηθούν.

Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να ισορροπούν τον κίνδυνο και την απόδοση με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να εστιάσουν σε άλλες προτεραιότητες.

#5. Οφέλη Σύνθετου Επιτοκίου

Η Διαφοροποίηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των χαμηλών στοιχείων του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια των υφιστάμενων πτωτικών τάσεων της αγοράς, εξασφαλίζοντας συνεχείς μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Αυτή η συνεπικράτηση επιτρέπει στο χαρτοφυλάκιό σας να επωφεληθεί από το σύνθετο επιτόκιο με τον πέρα καιρό.

#6. Επίτευξη των Επενδυτικών Στόχων

Η διαφοροποίηση υποστηρίζει την επίτευξη διαφόρων οικονομικών στόχων επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη επενδυτική στρατηγική.

Η επιμερισμός των κεφαλαίων σε διαφορετικά ενεργητικά και βιομηχανίες μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα τους επενδυτικούς σας στόχους.

#7. Πρόσβαση σε Διαφορετικές Ευκαιρίες

Μια ποικιλομορφημένη συλλογή σας εκθέτει σε ένα ευρύτερο φάσμα κεφαλαίων, κλάδων και μετοχών, παρέχοντας πρόσβαση σε διαφορετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Καθώς οι αγορές περιστρέφονται, η ποικιλοποίηση εξασφαλίζει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από κλάδους που υπερτερούν άλλων κατά διαφορετικές περιόδους.

Συμπέρασμα

Η διαφοροποίηση είναι μια απλή στρατηγική για να σταθεροποιήσετε τα κέρδη σας και ίσως να τα ενισχύσετε.

Μπορείτε να επιλέξετε από διαφορετικά επίπεδα διαφοροποίησης για το χαρτοφυλάκιό σας, κυμαίνονται από ένα απλό χαρτοφυλάκιο με μόνο μετοχές μέχρι ένα που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία σε διάφορα επίπεδα κινδύνου και ανταμοιβής.

Διαβάστε σε άλλη γλώσσα