De Top 7 Voordelen van Investering Portfolio Diversificatie Die Je Niet Kunt Negeren

Als je in de financiële sector of in investeringen werkt, is het een goed idee om meer te leren over portefeuillediversificatie.

Het is een methode die door investeerders wordt gebruikt om risico’s te beheersen. Kennis over portefeuillediversificatie, inclusief de soorten en voordelen, kan je helpen om betere investeringsbeslissingen te nemen.

ADVERTISEMENT

In dit artikel zullen we de voordelen van portefeuillediversificatie verkennen en de concepten, componenten, soorten en voordelen ervan uitleggen.

Wat is Diversificatie?

Diversificatie betekent het vasthouden van verschillende activa die zich in de tijd anders gedragen. Het gaat erom niet te veel te hebben belegd in één investering of type.

Voor het beleggen in aandelen heeft een gediversifieerde portefeuille 20-30 verschillende aandelen over verschillende sectoren. Het kan ook obligaties, fondsen, onroerend goed, spaardeposito’s en spaarrekeningen omvatten.

ADVERTISEMENT

Elk activattype reageert anders op economische veranderingen, met verschillende winsten en verliezen:

  • Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren, maar zijn volatiel.
  • Obligaties bieden meer stabiele rendementen, maar kunnen worden beïnvloed door rentewijzigingen.
  • Fondsen zijn meestal gediversifieerd, maar kunnen zich richten op specifieke sectoren.
  • Onroerend goed kan langzaam groeien en inkomen genereren, maar heeft onderhoudskosten en hoge commissies.
  • Spaardeposito’s en spaarrekeningen bieden gestage groei op basis van rentetarieven.

Diversificatie in uw portefeuille is nuttig omdat als sommige activa groeien, andere stabiel kunnen blijven of afnemen.

Na verloop van tijd kunnen de best presterende activa in uw portefeuille en diversificatiestrategie veranderen.

ADVERTISEMENT

Het belangrijkste is dat deze activa niet nauw met elkaar gecorreleerd zijn. Het is nu gemakkelijker en goedkoper om een diverse portefeuille te hebben met nul commissies bij grote online makelaars.

Waarom overwegen om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren?

Uw portefeuille diversifiëren is cruciaal om te beslissen of het past bij uw strategie. 

Het biedt geen garantie tegen verliezen, maar het is een manier om langetermijndoelen te bereiken. 

Diversificatie balanceert risico en beloning door investeringen over verschillende sectoren te spreiden. Het bekijken van de voordelen kan u helpen om te zien waar het staat in uw beleggingsplan.

Soorten Portfolio Diversificatie

Er zijn verschillende manieren om uw investeringsportefeuille te diversifiëren op basis van uw financiële doelstellingen. 

Deze methoden kunnen u helpen om effectief investeringen te diversifiëren om een gebalanceerde portefeuille te bereiken.

1. Industrie Diversificatie

Deze strategie omvat het diversifiëren van uw portefeuille over verschillende sectoren met verschillende risicoprofielen. Het helpt uw portefeuille om marktfluctuaties te weerstaan.

Thematisch beleggen, een onderdeel van de top-down strategie, volgt een vergelijkbare aanpak.

Thematische fondsen focussen op verwante sectoren, zoals infrastructuur of transport en investeren in relevante industrieën zoals staal, energie en luchtvaartmaatschappijen.

2. Individuele Bedrijfsdiversificatie

Deze benadering richt zich op het diversifiëren van investeringen op bedrijfsniveau. Het helpt bij het begrijpen van de specifieke behoeften en operaties van een bedrijf. 

Zo kan het vertrek van een belangrijke leider bij een bedrijf aanzienlijke invloed hebben op alle gerelateerde investeringen. 

Door te diversifiëren over verschillende bedrijven kunnen risico’s met betrekking tot consumentenvoorkeuren, wetgeving of natuurevenementen worden beperkt.

3. Asset Class Diversification

Verschillende vermogensklassen reageren verschillend op economische veranderingen

Beleggers spreiden hun portefeuilles over verschillende vermogensklassen, zoals aandelen, obligaties, cryptocurrencies, edele metalen en onroerend goed, om financiële risico’s te verminderen.

4. Geografische Diversificatie

Investeren in verschillende landen met uiteenlopend monetair beleid en valuta’s kan diverse kansen en risico’s bieden.

Geografische diversificatie helpt bij het minimaliseren van het impact van risico’s in een gebied door investeringen te spreiden over verschillende locaties.

5. Alternatieve Diversificatie van Alternatieve Beleggingen

Deze strategie houdt in dat er geïnvesteerd wordt in een reeks instrumenten, waaronder durfkapitaal, privévermogen, antiek en problematische effecten. 

Het wordt vaak gebruikt bij het investeren van een groot kapitaal.

6. Tijdskader Diversificatie

Dit houdt in dat investeringen worden gediversifieerd op basis van de looptijd. 

Langlopende investeringen zijn riskanter maar bieden hogere rendementen, terwijl kortlopende investeringen veiliger zijn maar lagere rendementen opleveren. 

Systematische beleggingsplannen (SIP’s) in aandelenfondsen en het gebruik van ETF’s zijn voorbeelden van effectieve risicovermindering door middel van tijdskader diversificatie.

7. Strategiediversificatie

Om hun beleggingsportefeuilles te beheren, maken beleggers gebruik van verschillende benaderingen. Typische strategieën zijn onder andere:

  • Waardebelegging: Beleggers kopen ondergewaardeerde activa om te profiteren van lage prijzen. Het doel is om marktkoopjes te vinden door te focussen op bedrijven met winstpotentieel, maar momenteel ondergewaardeerd.
  • Groeibelegging: Deze strategie streeft naar groei door hogere risico’s te omarmen, zoals investeren in opkomende sectoren of nieuwe bedrijven met meer groeipotentieel in vergelijking met gevestigde ondernemingen.
  • Tegendraads beleggen: Deze aanpak houdt in dat men op zoek gaat naar kansen die ingaan tegen het huidige marktsentiment.

Het creëren van een Diversificatiestrategie

De opkomst van betaalbare beleggingsfondsen en ETF’s heeft het gemakkelijk gemaakt om een goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen, waarin de principes van beleggingsdiversificatie zijn opgenomen.

Deze fondsen zijn niet alleen goedkoop, maar komen vaak ook zonder handelskosten bij grote makelaars, waardoor het eenvoudig is om te beginnen met beleggen.

Het opbouwen van een eenvoudig gediversifieerde portefeuille

Een basis gediversifieerde portefeuille kan bestaan uit een S&P 500 indexfonds, obligaties voor stabiliteit, spaardeposito’s voor gegarandeerde opbrengsten, en contant geld op een spaarrekening voor noodgevallen.

Beleggen in verschillende aandelen

Om verder te gaan dan de basis, kun je je aandelen- en obligatiebezittingen diversifiëren.

Zo zou je bijvoorbeeld een fonds kunnen toevoegen dat investeert in opkomende markten of internationale bedrijven, die niet worden gedekt door een S&P 500-fonds.

Als alternatief kun je kiezen voor een fonds dat zich richt op kleine beursgenoteerde bedrijven, die ook buiten de S&P 500 vallen.

Diversificatie van Vaste Inkomsten

Voor obligaties, gebruik kortlopende en middellange termijn fondsen voor betere opbrengsten. Creëer een CD-ladder voor gevarieerde rentetarieven.

Voeg grondstoffen zoals goud of zilver toe voor meer diversificatie. Kies activa die zich anders gedragen in verschillende economische omstandigheden.

Als het beheren van uw portefeuille te veel is, overweeg dan een fonds of robo-adviseur. Zij kunnen een gediversifieerde portefeuille voor u creëren, maar het kan meer kosten dan DIY.

Voordelen van portefeuillediversificatie

Dit is de lijst van significante voordelen die portefeuillediversificatie biedt:

#1. Behoud van Kapitaal

Diversificatie helpt om uw kapitaal te beschermen, vooral belangrijk voor mensen die bijna met pensioen gaan of stabiliteit zoeken in hun beleggingsportefeuille. 

Door investeringen over verschillende activaklassen te spreiden, kunt u stabiliteit bereiken en uw investeringen beschermen tegen marktfluctuaties.

#2. Verbeterde risico-gecorrigeerde rendementen

Diversificatie kan de risico-gecorrigeerde rendementen van uw portefeuille verbeteren, wat betekent dat u potentieel hogere rendementen kunt behalen voor hetzelfde risiconiveau. 

Het helpt om assets te identificeren met betere rendementen en die aanpassingen nodig hebben, waardoor de efficiëntie van de investeringen toeneemt.

#3. Beheer van marktvolatiliteit

Het spreiden van uw investeringen over verschillende sectoren en activaklassen kan de algehele impact van marktvolatiliteit op uw portefeuille verminderen. 

Deze aanpak minimaliseert specifieke risico’s en maakt portefeuilleherbalancering mogelijk om te profiteren van marktfluctuaties.

#4. Verminderde Controletijd

Diversified portfolios zijn over het algemeen stabieler, waardoor er minder tijd en aandacht nodig is voor controle.

Dit stelt beleggers in staat om risico en rendement effectiever in balans te brengen en zich te richten op andere prioriteiten.

#5. Voordelen van samengestelde interest

Diversificatie kan helpen bij het minimaliseren van portefeuilledalingen tijdens marktdalingen, wat zorgt voor consistente langetermijnrendementen. 

Deze consistentie maakt het mogelijk dat uw portefeuille op de lange termijn profiteert van samengestelde interest.

#6. Het behalen van investeringsdoelen

Diversificatie ondersteunt het behalen van verschillende financiële doelen door het mogelijk maken van een meer flexibele beleggingsstrategie.

Het toewijzen van gelden aan verschillende activa en sectoren kan beter voldoen aan uw beleggingsdoelstellingen.

#7. Toegang tot Diverse Kansen

Een gediversifieerde portefeuille blootstelt je aan een breder scala aan activa, industrieën en aandelen, waardoor je toegang hebt tot verschillende beleggingsmogelijkheden.

Naarmate markten roteren, zorgt diversificatie ervoor dat je kunt profiteren van sectoren die op verschillende tijden beter presteren.

Conclusie

Diversificatie is een eenvoudige strategie om je rendementen te stabiliseren en mogelijk te verbeteren. 

Je kunt kiezen uit verschillende niveaus van diversificatie voor je portfolio, variërend van een eenvoudige portfolio met alleen aandelen tot een portfolio met activa over verschillende risico- en beloningsniveaus.

Lees in een andere taal