Những điều cần biết về quyết định chính sách cổ tức: Hướng dẫn đầu tiên

Chính sách cổ tức rất quan trọng đối với các công ty và nhà đầu tư, định rõ cách lợi nhuận được phân phối dưới dạng cổ tức.

Hiểu rõ về những chính sách này giúp đưa ra quyết định đầu tư có kiến thức và quản lý kỳ vọng tài chính.

ADVERTISEMENT

Đây là hướng dẫn toàn diện về chính sách cổ tức, bao gồm loại hình, yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức và cách chúng hoạt động.

Chính sách cổ tức là gì?

Một chính sách cổ tức là một bộ quy tắc hướng dẫn cách mức và tần suất mà một công ty trả lời lợi nhuận dưới dạng cổ tức.

Khi một công ty có lời, nó quyết định xem có giữ lời hay phân phối cổ tức cho cổ đông, một sự lựa chọn được tạo ra bởi các lý thuyết cổ tức khác nhau.

ADVERTISEMENT

Dividend là gì?

Dividend là một phần của lợi nhuận của một công ty được trao cho cổ đông như là một phần thưởng cho việc đầu tư vào công ty đó.

Quản lý của công ty phải phân bổ lợi nhuận để làm hài lòng tất cả các bên liên quan, nhưng cổ đông được ưu tiên vì họ chịu rủi ro cao nhất.

Các ví dụ về dividend bao gồm:

ADVERTISEMENT
 1. Dividend Tiền Mặt: Đây là một loại dividend được trả bằng tiền mặt, dẫn đến giảm dần lưu trữ tiền mặt của công ty.
 2. Cổ Phiếu Thưởng: Đây là cổ phiếu bổ sung được tặng cho cổ đông mà không tốn phí, thường đi kèm với dividend tiền mặt, không phải là phương thức thay thế.

Các Chiến lược Cổ Tức Phổ Biến

Chính sách cổ tức của một công ty có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Chính sách này nên phù hợp với mục tiêu của công ty và tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Cổ đông sở hữu công ty, nhưng Hội đồng quản trị quyết định về phân phối lợi nhuận.

Quản trị viên xem xét các yếu tố như tiềm năng tăng trưởngcác dự án tương lai khi quyết định về việc trả cổ tức. Các công ty có thể chọn từ các chính sách cổ tức khác nhau.

#1. Chiến lược Cổ tức Thường xuyên

Dưới chính sách cổ tức thường xuyên, công ty trả cổ tức hàng năm cho cổ đông. 

Lợi nhuận thặng dư được giữ lại làm vốn chủ sở hữu, và cổ tức vẫn được trả mặc dù có thua lỗ. 

Chính sách này phù hợp với các công ty có dòng tiền và lợi nhuận ổn định, cung cấp cổ tức có mức độ rủi ro thấp nhưng ổn định trong bối cảnh quản lý cổ tức và chính sách cổ tức.

#2. Chiến Lược Cổ Tức Ổn Định

Một chính sách cổ tức ổn định trả một tỷ lệ cố định của lợi nhuận dưới dạng cổ tức, như 6%, bất kể lợi nhuận hàng năm.

Cổ tức cố định được trả bất kể kích thước lợi nhuận, tạo ra rủi ro cho người đầu tư khi số tiền cổ tức thay đổi theo lợi nhuận.

Các cổ đông đối mặt với sự không chắc chắn trong mức thu nhập từ cổ tức của họ.

#3. Chiến lược cổ tức không đều

Một chính sách cổ tức không đều có nghĩa là công ty không có nghĩa vụ trả cổ tức. Hội đồng quản trị có thể chọn cách phân phối lợi nhuận hoặc tái đầu tư chúng.

Chiến lược này thường được sử dụng bởi các công ty có lưu lượng tiền mặt không dự đoán được hoặc có tài chính có hạn, đồng thời mang lại rủi ro cao cho các nhà đầu tư có thể không nhận được cổ tức.

#4. Chiến lược Không Chi Trả Cổ Tức

Dưới chiến lược không chi trả cổ tức, công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Thay vào đó, toàn bộ lợi nhuận được đ reinvested vào doanh nghiệp để phát triển trong tương lai. 

Các công ty tuân thủ chiến lược này thường đang mở rộng nhanh chóng, và cổ đông đầu tư vào họ để tiềm năng tăng giá cổ phiếu chứ không phải là trả cổ tức.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Trả Cổ Tức

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trả cổ tức của một công ty:

 1. Lượng Lợi Nhuận: Cổ tức đến từ lợi nhuận hiện tại và quá khứ. Lợi nhuận cao có thể dẫn đến cổ tức lớn, trong khi lợi nhuận thấp có thể dẫn đến cổ tức nhỏ.
 2. Ổn Định Lợi Nhuận: Các công ty có lợi nhuận ổn định thường có thể cung cấp cổ tức cao hơn so với những công ty có lợi nhuận không ổn định.
 3. Ổn Định Cổ Tức: Một số công ty nhằm đến một mức cổ tức ổn định để làm hài lòng cổ đông và nâng cao uy tín của họ. Nếu có tiềm năng lợi nhuận cao, có thể tuyên bố cổ tức cao hơn; nếu lợi nhuận tạm thời hoặc không tăng, có thể tuyên bố cổ tức thấp hoặc tiêu chuẩn.
 4. Cơ Hội Tăng Trưởng: Các công ty có kế hoạch tăng trưởng trong tương lai có thể giữ lại nhiều lợi nhuận để tài trợ cho các dự án mới, dẫn đến cổ tức thấp hơn so với các công ty không có kế hoạch như vậy.
 5. Dòng Tiền: Việc trả cổ tức liên quan đến dòng tiền ra vào. Một công ty có lợi nhuận mạnh nhưng có ít tiền mặt có thể trả cổ tức thấp, trong khi một công ty có dư thừa tiền mặt có thể trả cổ tức cao hơn.
 6. Chính Sách Thuế: Tỷ lệ cổ tức cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế của chính phủ. Hiện nay, thu nhập từ cổ tức không bị đánh thuế đối với cổ đông, vì vậy họ có thể ưa thích cổ tức cao hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nằm trong tay công ty.
 7. Phản Ứng Thị Trường: Có một mối quan hệ trực tiếp giữa tỷ lệ cổ tức và giá trị thị trường cổ phiếu. Cổ tức cao có thể ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu, trong khi cổ tức thấp có thể ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, ban lãnh đạo nên xem xét tác động tiềm năng đối với giá cổ phiếu khi quyết định về tỷ lệ cổ tức.

Quyết Định Chia Cổ Tức Được Thực Hiện Bởi Ai?

Hội Đồng Quản Trị của một công ty quyết định về việc chia cổ tức. Họ lựa chọn giữa việc phân phối lợi nhuận dưới dạng cổ tức hoặc đầu tư lại vào các dự án mới.

Chính sách cổ tức liên quan đến sự cân bằng giữa việc bảo toàn lợi nhuận và trả cổ tức.

Chính sách cổ tức nhằm mục tiêu:

 • Tối đa hóa giá trị cổ đông
 • Đảm bảo tài trợ đủ

Khi xác định chính sách cổ tức, người quản lý phải cân bằng giữa thu nhập cho cổ đông (cổ tức) và sự phát triển của công ty (lợi nhuận tự do).

Đối với một chính sách cổ tức hợp lý, một công ty nên xem xét:

 • Tiền mặt có sẵn cho cổ tức sau khi trả nợ, chi phí vốn và vốn lưu động (Lưu Lượng Tiền Mặt Tự Do đến Cổ Đông – FCFE)
 • Sự có sẵn của các dự án sinh lợi (Lợi Nhuận Vốn – ROE > Lợi Nhuận Yêu Cầu)

Cách hoạt động của Chính sách Cổ tức

Các công ty đôi khi thưởng cổ đông cổ phần thông thường của họ bằng cổ tức, đó là những khoản thanh toán đều đặn từ lợi nhuận.

Điều này cung cấp một nguồn thu nhập ổn định, làm cho cổ phiếu trả cổ tức trở nên phổ biến trong số nhà đầu tư.

Một chính sách cổ tức rất quan trọng đối với những công ty này. Nó định ra:

 • Tần suất thanh toán cổ tức (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm)
 • Thời điểm thanh toán
 • Số tiền thanh toán cho cổ đông

Đội ngũ quản lý quyết định về các yếu tố cổ tức, bao gồm các lựa chọn thanh toán như tiền mặt hoặc tái đầu tư thông qua DRIP.

Có ba chính sách cổ tức: ổn định, không đổi và dư thừa. Các công ty không có chính sách sẽ tái đầu tư lợi nhuận để phát triển.

Các loại Chính sách Cổ tức

Chính sách cổ tức xác định cách một công ty phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Dưới đây là ba loại phổ biến:

Chính sách cổ tức ổn định

Một chính sách cổ tức ổn định, phổ biến và đơn giản, nhằm mục đích mang lại cổ đông một cổ tức hàng năm dự đoán và ổn định, không bị ảnh hưởng bởi sự dao động của lợi nhuận của công ty. 

Nó tương thích với sự phát triển dài hạn của công ty, mang lại sự chắc chắn hơn về lượng cổ tức và thời gian chi trả.

Chính Sách Cổ Tức Ổn Định

Một chính sách cổ tức ổn định có thể không tăng cổ tức trong những năm thịnh vượng, trong khi một chính sách cổ tức không đổi trả một tỉ lệ cố định từ lợi nhuận, dẫn đến cổ tức biến động.

Sự biến động này làm cho việc lập kế hoạch tài chính trở nên khó khăn do sự không thể dự đoán của lợi nhuận và cổ tức.

Chính sách cổ tức dư thừa

Chính sách cổ tức dư thừa cũng rất khó đoán trước, nhưng một số nhà đầu tư cho rằng đây là cách thức chấp nhận được duy nhất của chính sách cổ tức. 

Theo chính sách này, công ty chia cổ tức sau khi đã phân bổ quỹ cho các chi phí mua sắm tài sản cố định (CAPEX) và vốn lưu động.

Những suy nghĩ cuối cùng

Để kết luận, các quyết định về chính sách cổ tức rất quan trọng đối với chiến lược tài chính và quan hệ với nhà đầu tư của một công ty.

Chúng cân bằng giữa lợi nhuận cổ đông với sự phát triển và ổn định của công ty.

Hiểu biết về các loại chính sách cổ tức khác nhau và các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra các lựa chọn có căn cứ và giúp các công ty tối ưu hóa hiệu suất tài chính của họ.

Đọc bằng ngôn ngữ khác