מה שעליך לדעת על החלטות בנושא מדיבידנד: מדריך התחלה

חוקי דיבידנד חשובים לחברות ולמשקיעים, המסדרים איך מתבצע חלוקת רווחים כדיבידנדים.

ההבנה של חוקים אלו עוזרת בתהליכים המושכלים בקבלת החלטות השקעה ובניהול ציפיות פיננסיות.

ADVERTISEMENT

להלן מדריך מקיף לחוקי דיבידנד, כולל סוגיהם, גורמים המשפיעים על חוק דיבידנד ואיך הם פועלים.

מה זה מדיניות דיבידנדים?

מדיניות דיבידנדים היא סט של כללים המנחים כמה ובאילו תדירות חברה משלמת רווחים כדיבידנדים.

כאשר חברה מרוויחה, היא מחליטה אם לשמור על הרווחים או לתת דיבידנדים לבעלי מניות, בחירה שמורכבת מתאוריות דיבידנדים שונות.

ADVERTISEMENT

מהו דיבידנד?

דיבידנד הוא חלק מרווחי החברה שניתנים למשפטים כתמרבית להשקעתם בחברה.

הניהול של החברה חייב להפקיד את הרווחים כך שישביע את כל הצדדים, אך מנייתי החברה נתנים עדיפות מכיוון שהם נוטים לקחת על עצמם את הסיכון הגדול ביותר.

דוגמאות לדיבידנדים כוללים:

ADVERTISEMENT
 1. דיבידנד מזומן: זהו דיבידנד המשולם במזומנים והוא עשוי להפחית ממון הזכויות של החברה.
 2. מניות בונוס: אלה הן מניות נוספות שניתנות למניית החברה בחינם, נפרד לרוב מדיבידנד מזומן ולא כחלפים.

סוגי אסטרטגיות דיבידנד

מדיניות דיבידנד של חברה יכולה להשפיע על ערכה. המדיניות צריכה להתאים למטרות החברה ולמקסם ערך לבעלי המניות.

בעלי המניות בעלי החברה, אך מועצת המנהלים מחליטה על חלוקת הרווחים.

המנהלים לוקחים בחשבון גורמים כגון פוטנציאל גידול ופרויקטים עתידיים בעת קבלת החלטה לגבי דיבידנדים. חברות יכולות לבחור מתוך מדיניות דיבידנדים שונות.

#1. אסטרטגיית הדיבידנדים הרגילה

במדיניות דיבידנדים רגילה, החברה משלמת דיבידנדים שנתיים לבעלי המניות.

רווחים נוספים נשמרים כרווחים שנמצאים, ודיבידנדים משולמים גם בהפסדים.

מדיניות זו מתאימה לחברות עם זרימת מזומנים ורווחים יציבים, שמציעה דיבידנדים נמוכי סיכון אך בהקשר ניהול דיבידנדים ומדיניות דיבידנדים.

#2. אסטרטגיית דיבידנד יציבה

מדיניות דיבידנד יציבה תשלם אחוז קבוע מרווחים כדיבידנדים, כמו 6%, בלתי תלוי ברווח השנתי.

הדיבידנדים הקבועים ניתנים לתשלום ללא קשר לגודל הרווח, ובכך יוצרים סיכון עבור המשקיעים כאשר סכומי הדיבידנדים משתנים בהתאם לרווח.

מעמד המניות נתון לאי וודאות ברווחי הדיבידנד.

#3. אסטרטגיית תשלומי דיבידנדים לא סדירים

מדיניות דיבידנדים לא סדירים אומרת שהחברה אינה מחויבת לשלם דיבידנדים. הועד יכול לבחור לחלק רווחים או להשקיע אותם מחדש.

אסטרטגיה זו משמשת על ידי חברות עם זרימת מזומנים בלתי צפויה או נוזליות מוגבלות, שמהן יש סיכון גבוה למשקיעים שעשויים לא לקבל דיבידנדים.

#4. אין לאזן דיבידנדים

באסטרטגיית אי הפצת דיבידנדים, החברה לא מפצה דיבידנדים לבעלי המניות.

במקום זאת, כל הרווחים מוחזקים מחדש בעסק לצורך גידול עתידי.

חברות שתומכות באסטרטגיה זו נוטות להרחיב בקצב מהיר, ובעלי המניות משקיעים בהן בתקווה להערכת העומק בערך המניות ולא בתשלומי דיבידנד.

גורמים המשפיעים על החלטות התשלום בהתוויות

כמה גורמים משפיעים על החלטות התשלום של חברה:

 1. סכום הרווחים: התשלומים מגיעים מהרווחים הנוכחיים והקודמים. רווחים גבוהים עשויים להוביל לתשלומים גדולים, בעוד רווחים נמוכים עשויים להוביל לתשלומים קטנים.
 2. סטביליות הרווחים: חברות עם רווחים קבועים יכולות להציע תשלומים גבוהים יותר לעומת אלה עם רווחים לא יציבים.
 3. אחיזת התשלום: חברות מכוונות כלפי תשלום יציב על מנת לשבע את המניים ולשפר את השם שלהן. אם יש פוטנציאל לרווחים גבוהים, עשויים להיות הכרזות תשלום גבוהות; אם הרווחים הם זמניים או לא גוברים, עשויים להיות תשלום נמוך או בסטנדרט.
 4. הזדמנויות גידול: חברות עם תוכניות גידול עתידיות עשויות לשמור על יותר רווחים למימון פרויקטים חדשים, מה שעשוי להוביל לתשלומים נמוכים לעומת חברות בלעדי תוכניות כאלה.
 5. זרימת מזומנים: תשלומי התשלום מקושרים לפלט. חברה רוווחית עם מזומנים מוגבלים עשויה לשלם תשלומים נמוכים, בעוד חברה עם מזומנים יתר יכולה להרשית תשלומים גבוהים.
 6. מדיניות המסים: רעימות התשלומים יכולות גם להיות מושפעות על ידי מדיניות המסים של הממשלה. כיום, הכנסת התשלומים לא חייבת במסים למניים, כך שעשויים להעדיף תשלומים גבוהים. עם זאת, ההחלטה הסופית תלויה בחברה.
 7. תגובת השוק למניות: קיימת קשר ישיר בין רעמים התשלומים וערך המניה. תשלומים גבוהים עשויים להשפיע באופן חיובי על מחירי המניות, בעוד תשלומים נמוכים עשויים להשפיע באופן שלילי עליהם. לכן, המנהלים צריכים לשקול את ההשפעה הפוטנציאלית על מחירי המניות בעת קביעת רעמי התשלומים.

מי קובע החלטות על דמי דיבידנד?

העדף מנהל החברה קובע את דמי הדיבידנד. הם בוחרים בין להפיק רווחים כדמי דיבידנד או להשקיע אותם מחדש בפרויקטים חדשים.

מדיניות הדיבידנד מהווה איזון בין שמירת הרווחים ושלם דיבידנדים.

מדיניות הדיבידנד מטרתה:

 • למקסם עשר המעוניינים בחברה
 • להבטיח מימון מספק

בעת קביעת מדיניות דיבידנד, הנהלת החברה חייבת לאזן בין הכנסת המניות למאזן החברה (רווחים מוחזקים).

עבור מדיניות דיבידנד רציונאלית, חברה צריכה לשקול:

 • זמינות מזומנים לתשלומי דיבידנד תוך כיסוי החובות, ההוצאות הראשיות וההון המתעסק (זרימת מזומנים חופשית להון עצמי – FCFE)
 • זמינות פרויקטים רווחיים (החזר על ההון – ROE > ההחזר הדרוש)

איך מדיניות דיבידנדים פועלת

חברות משתמשות לפעמים בדיבידנדים כדי להעניש את בעלי ניירות הערך הרגילים שלהן, שהם תשלומים קבועים מרווחים.

דיבידנדים אלה מספקים הכנסה יציבה, ומהפכת ניירות ערך המשלמים דיבידנדים לאהובים בקרב המשקיעים.

מדיניות דיבידנדים היא חיונית עבור מחברות אלו. היא מתארת:

 • תדירות התשלומים של דיבידנדים (חודשי, רבעוני, או שנתי)
 • התזמון של התשלומים
 • הסכום שמועבר לבעלי הניירות

צוות הניהול הואם על גורמים של דיבידנדים, כולל אפשרויות תשלום כגון מזומן או השקעה חוזרת דרך DRIP.

קיימות שלוש מדיניות דיבידנדים: יציבה, קבועה ונותרת. חברות בלי מדיניות משקיעות מחדש את הרווחים לצומת.

סוגי מדיניות הדיבידנדים

מדיניות הדיבידנדים קובעת כיצד חברה משווקת את הרווחים שלה למשקיעים. הנה שלושה סוגים נפוצים:

מדיניות דיבידנד יציבה

מדיניות דיבידנד יציבה, נפוצה ופשוטה, מתמקדת בהענקת דיבידנד שנתי כמית יציבה וניתנת לניבוי, ללא תלפיות משחקי הרווח של החברה.

היא מתאימה לצמיחה ארוכת טווח של החברה, מספקת יותר ודאות לגבי סכום הדיבידנד וזמנו.

מדיניות דיבידנד קבועה

מדיניות דיבידנד יציבה עשויה שלא להגביר דיבידנדים בשנים שהן שגשוגיות, בעוד שמדיניות דיבידנד קבוע משלמת אחוז קבוע מהרווחים, מה שגורם לדיבידנדים עקביים.

השטחות העקביים מקשים על תכנון פיננסי עקב אי צפיוניות הרווחים והדיבידנדים.

מדיניות דיבידנד נותר

מדיניות הדיבידנדים הנותרים גם היא בלתי צפויה ביותר, אך חלק מהמשקיעים מתייחסים אליה כמדיניות דיבידנדים שקולה בלבד. 

בהתאם למדיניות זו, החברה מפרסמת דיבידנדים לאחר שהיא מקצה כספים להוצאות שוטפות ברשות ריכוש ולהוצאות עבודה.

מחשבות סופיות

לסיכום, החלטות בנושא מדידקים הן חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית המימון של חברה ומהגירת המשקיעים. 

הן מאזן בין החזר על השקעת המניות ובין גידול ויציבות החברה. 

היכרות עם סוגי המדידקים השונים ועם הגורמים שמשפיעים על החלטות אלו יכולה לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות ולחברות לייעל את ביצועיהן הפיננסיים.

קרא בשפה אחרת