Karar Vermeyle İlgili Bölüm Politikası Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Başlangıç Rehberi

Kazancın nasıl kar payı olarak dağıtıldığını belirleyen kar payı politikaları, şirketler ve yatırımcılar için önemlidir.

Bu politikaları anlamak, bilinçli yatırım kararları almak ve mali beklentileri yönetmek açısından yardımcı olur.

ADVERTISEMENT

Kar payı politikalarına dair ayrıntılı bir kılavuz burada, türleri, kar payı politikasını etkileyen faktörler ve nasıl işlediği de dahil olmak üzere.

Temettü Politikası Nedir?

Bir temettü politikası, bir şirketin kazancını ne kadar ve ne sıklıkla temettü olarak ödediğini belirleyen kurallar kümesidir.

Bir şirket kar elde ettiğinde, bu karı saklamaya mı yoksa hissedarlara temettü dağıtmaya mı karar vereceğine, çeşitli temettü teorileri tarafından şekillendirilen bir seçimdir.

ADVERTISEMENT

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin karından hissedarlara sunulan bir kısmıdır ve bu, şirkete yatırım yapmaları karşılığında verilen bir ödüldür. 

Şirketin yönetimi, tüm paydaşları memnun etmek için kar paylarını tahsis etmek zorundadır, ancak hissedarlar en çok riski üstlendikleri için önceliklidir. 

Temettü örnekleri şunlardır:

ADVERTISEMENT
 1. Nakit Temettü: Bu, şirketin nakit rezervlerini azaltacak şekilde nakit olarak ödenen bir temettüdür.
 2. Bedelsiz Hisse Senetleri: Bunlar, genellikle nakit temettüyle birlikte, bedelsiz olarak hissedarlara verilen ek hisse senetleridir ve bir ikame olarak değil.

Temettü Stratejilerinin Türleri

Bir şirketin temettü politikası, değerini etkileyebilir. Politika, şirketin hedeflerine uygun olmalı ve hissedar değerini maksimize etmelidir.

Hisse sahipleri şirketi sahiplenir, ancak kar payı dağıtımı konusunda yönetim kurulu karar verir.

Yönetim kurulu temettüler konusunda karar verirken büyüme potansiyeli ve gelecekteki projeler gibi faktörleri dikkate alır. Şirketler çeşitli temettü politikaları arasından seçim yapabilirler.

#1. Düzenli Temettü Stratejisi

Düzenli temettü politikası kapsamında şirket, yıllık temettüleri hissedarlara öder.

Ekstra karlar birikmiş kazanç olarak tutulur ve temettüler kâr etmeyen dönemlerde bile ödenir.

Bu politika, istikrarlı nakit akışına ve kazanca sahip şirketler için uygundur ve temettü ve temettü politikası yönetimi bağlamında düşük riskli ancak mütevazı temettüler sunar.

#2. Sabit Temettü Stratejisi

Sabit bir temettü politikası, yıllık kar ne olursa olsun, karın belirli bir yüzdesini, örneğin %6 gibi, temettü olarak öder.

Sabit temettüler, kar boyutundan bağımsız olarak ödenir ve karlarla dalgalanan temettü miktarları yatırımcılar için risk oluşturur.

Hissedarlar temettü gelirlerinde belirsizlikle karşı karşıya kalır.

#3. Kararsız Temettü Stratejisi

Kararsız bir temettü politikası, şirketin temettü ödemek zorunda olmadığı anlamına gelir. Yönetim kurulu kar etmeyi dağıtmayı veya yeniden yatırmayı tercih edebilir.

Bu strateji, öngörülemeyen nakit akışına veya sınırlı likiditeye sahip şirketler tarafından kullanılır, bu da temettü alamayacak yatırımcılara yüksek riskler teşkil eder.

#4. Temettüsüz Strateji

Temettüsüz bir strateji altında, şirket kar payı dağıtmaz.

Bunun yerine, tüm karlar gelecekteki büyüme için işe geri yatırılır.

Bu stratejiyi takip eden şirketler genellikle hızla genişliyor ve hissedarlar temettü ödemeleri yerine hisse değerinde olası değer artışı için onlara yatırım yaparlar.

Temettü Kararlarını Etkileyen Faktörler

Bir şirketin temettü kararlarını etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır:

 1. Kazanç Miktarı: Temettüler, mevcut ve geçmiş kazançlardan gelmektedir. Daha yüksek kazançlar daha büyük temettüler getirebilirken, düşük kazançlar daha küçük temettülerle sonuçlanabilir.
 2. Kazançların Kararlılığı: Sürekli kazançlar elde eden şirketler genellikle dalgalı kazançlara sahip olanlardan daha yüksek temettüler sunabilir.
 3. Temettü Sürekliliği: Bazı firmalar, hissedarları memnun etmek ve itibarlarını artırmak için sabit bir temettü oranı hedefler. Yüksek kazanç potansiyeli varsa daha yüksek temettü ilan edilebilirken, kazançlar geçici veya artmıyorsa daha düşük veya standart bir temettü ilan edilebilir.
 4. Büyüme Fırsatları: Gelecekteki büyüme planları olan şirketler yeni projeleri finanse etmek için daha fazla kazancı elde tutarak, bu da büyüme fırsatları olmayan şirketlere kıyasla daha düşük temettüler sunabilir.
 5. Nakit Akışı: Temettü ödemeleri nakit çıkışıyla ilişkilidir. Sınırlı nakit varlığı olan kârlı bir şirket daha düşük temettüler ödeyebilirken, fazla nakit varlığına sahip bir şirket daha yüksek temettülerde bulunabilir.
 6. Vergilendirme Politikası: Temettü oranları aynı zamanda hükümetin vergi politikalarından etkilenebilir. Şu anda, hissedarlara temettü geliri vergiden muaf olduğundan, hissedarlar genellikle daha yüksek temettüler tercih edebilirler. Ancak, nihai karar şirkete aittir.
 7. Hisse Senedi Piyasa Tepkisi: Temettü oranları ile hisse senedinin piyasa değeri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Daha yüksek temettüler hisse fiyatlarını olumlu etkileyebilirken, daha düşük temettüler olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, yönetim temettü oranlarını belirlerken hisse fiyatları üzerindeki potansiyel etkiyi göz önünde bulundurmalıdır.

Kim Karar Verir Kar Payı? 

Bir şirketin Yönetim Kurulu kar payı konusunda karar verir. Karı kar payı olarak dağıtmak veya yeni projelere yeniden yatırmak arasında seçim yaparlar.

Kar payı politikası, kazançları tutma ve kar payı ödeme arasında bir denge içerir.

Kar dağıtım politikalarının amaçları şunlardır:

 • Pay sahipleri servetini Maksimize etmek
 • Yeterli finansmanı güvence altına almak

Bir kar payı politikası belirlerken, yönetim pay sahibi geliri (kar payları) ile şirket büyümesini (tutulmuş kazançlar) dengelemelidir.

Rasyonel bir kar payı politikası için bir firma şunları göz önünde bulundurmalıdır:

 • Borçları, sermaye harcamalarını ve işletme sermayesini karşıladıktan sonra kar payı için mevcut nakit (Özsermaye için Serbest Nakit Akışı – FCFE)
 • Kârlı projelerin mevcudiyeti (Özsermaye Karlılığı – ROE > Gerekli Getiri)

Bir Temettü Politikasının Nasıl Çalıştığı

Şirketler bazen ortak hissedarlarını kar payları ile ödüllendirir, bu da kâr paylarından düzenli ödemelerdir. 

Bu, sürekli bir gelir sağlar ve bu nedenle temettü ödeyen hisse senetleri yatırımcılar arasında popülerdir.

Bu şirketler için bir temettü politikası hayati öneme sahiptir. Bu politika aşağıdakileri belirler:

 • Temettü ödemelerinin sıklığı (aylık, üç aylık veya yıllık)
 • Ödemelerin zamanlaması
 • Hissedarlara ödenen miktar

Yönetim ekibi, temettü faktörlerini, nakit veya DRIP yoluyla yeniden yatırım gibi ödeme seçeneklerini belirler.

Üç temettü politikası bulunur: istikrarlı, sabit ve artık. Politikası olmayan şirketler ise büyüme için kârları yeniden yatırırlar.

Temettü Politikalarının Türleri

Temettü politikaları, bir şirketin karlarını hissedarlara nasıl dağıttığını belirler. İşte üç yaygın tür:

Duruk Kar Payı Politikası

Duruk bir kar payı politikası, genel olarak basit bir şekilde, hissedarlara şirketin kazanç dalgalanmalarından etkilenmeyen tutarlı ve öngörülebilir yıllık kar payı sağlamayı amaçlar.

Şirketin uzun vadeli büyümesi ile uyumlu olarak, kar payı miktarı ve zamanlamasında daha fazla belirlilik sağlar.

Sabit Temettü Politikası

Sabit bir temettü politikası, refah yıllarında temettüleri artırmayabilir, ancak sabit bir temettü politikası kazançların sabit bir yüzdesini öder ve bu da dalgalı temettülere neden olur.

Bu dalgalanma, gelirlerin ve temettülerin öngörülemezliği nedeniyle finansal planlamayı zorlaştırır.

Kalan Temettü Politikası

Kalan temettü politikası aynı zamanda oldukça öngörülemeyen bir politikadır, ancak bazı yatırımcılar bunu kabul edilebilir tek temettü politikası olarak değerlendirirler.

Bu politika çerçevesinde, şirket sermaye harcamaları (CAPEX) ve işletme sermayesi için fon ayırdıktan sonra temettü dağıtır.

Son Düşünceler

Sonuç olarak, kar payı politikası kararları, bir şirketin finansal stratejisi ve yatırımcı ilişkileri için ayrılmaz bir parçadır.

Bu kararlar, hissedar getirilerini şirketin büyümesi ve istikrarıyla dengelemektedir.

Farklı türdeki kar payı politikalarını ve bu kararları etkileyen faktörleri anlamak, yatırımcıların bilinçli seçimler yapmalarına ve şirketlerin finansal performanslarını optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Başka bir dilde oku