Medicinsk assistentpositioner: Vilka färdigheter behöver du för framsteg?

Utbildning och träning är avgörande för att bli en medicinsk assistent, men vissa färdigheter kan ytterligare förbättra din framgång.

Medicinska assistenter arbetar inom olika hälsovårdsinställningar under en läkares licens. Vilka färdigheter är avgörande för medicinska assistenter för att blomstra och avancera i sina karriärer?

ADVERTISEMENT

Vi kommer att utforska nyckelkliniska, administrativa och interpersonella färdigheter som varje medicinsk assistent bör sträva efter att utveckla.

Uppgifter för Medicinska assistenter idag

Medicinska assistenter spelar en avgörande roll inom vården genom att balansera både kliniska och administrativa uppgifter. 

Deras ansvarsområden inkluderar:

ADVERTISEMENT
 • Välkomna patienter och hantera telefonsamtal
 • Boka tider för besök
 • Upprätthålla medicinska journaler
 • Administrera försäkringsinformation
 • Koordinera sjukhusinläggningar och laboratorietjänster
 • Sköta kommunikation med patienter
 • Överföra journaler till elektroniska hälsojournaler (EHR)
 • Förbereda patienter inför undersökningar
 • Dokumentera sjukhistorik
 • Ta vitala tecken, som blodtryck
 • Ta blodprov för tester
 • Ta bort stygn och byta förband
 • Utföra grundläggande laboratorietester
 • Assistera läkare under undersökningar
 • Administrera injektioner eller mediciner enligt ordination av läkare och enligt delstatslag
 • Utbilda patienter om mediciner och kostvanor

I mindre läkarpraxiskontor hanterar medicinska assistenter ofta både kliniska och administrativa uppgifter

På större anläggningar som sjukhus kan de specialisera sig antingen på kliniska eller administrativa uppgifter.

Nu ska vi undersöka de färdigheter och förmågor som krävs för att medicinska assistenter ska kunna lyckas i sina roller.

ADVERTISEMENT

Kliniska färdigheter

Medicinska assistenter spelar en avgörande roll i patientvården och arbetar främst på läkarmottagningar, öppenvårdsmottagningar eller sjukhus.

Deras bidrag är avgörande för en smidig hantering av varje jobb som medicinsk assistent.

Kliniska färdigheter avser kunskaper relaterade till medicinska processer, behandlingar, undersökningar och hands-on-applikationer. Här är några viktiga kliniska färdigheter som krävs för en medicinsk assistent.

1. Mätning av Vitala Tecken

Ett vanligt uppdrag för medicinska assistenter är att kontrollera patienternas vitala tecken.

Detta innebär att registrera patientens temperatur, vikt, blodtryck, puls, blodglukosnivåer och syrehalt i blodet, färdigheter som är väsentliga för medicinska assistentjobb.

2. Förberedelse av patient

Medicinska assistenter har en betydande roll i att förbereda patienter inför läkarundersökningar. De förbereder rummet, ser till att utrustningen är redo, och städar och sanerar rummet efter varje besök.

De pratar också med patienten, tar vitala parametrar, delar information och förmedlar patientdetaljer till läkaren.

Under undersökningarna kan de hjälpa läkaren, utföra grundläggande tester, ge injektioner och ge patienten läkarens instruktioner.

3. Aftappning

Aftappning, eller att ta blodprover, innebär att ta blod från en patient med hjälp av en nål, vanligtvis genom venpunktion.

Vissa medicinska assistenter, som ofta arbetar inom hälsovårdsadministration, är certifierade inom aftappning utöver sin certifiering som medicinsk assistent.

Blodet används för diagnostiska tester för att få mer kunskap om patientens hälsa.

4. Medicinsk terminologi

Vårdpersonal använder specialiserad medicinsk terminologi för att kommunicera effektivt inom vårdbiträdesjobb.

Medarbetare inom sjukvården behöver känna till vanliga medicinska termer och språk för att kommunicera effektivt med teamet.

Denna vokabulär lärs ut i pålitliga utbildningsprogram för medicinska assistenter.

5. Förstå Grundläggande Medicinska Procedurer

Medicinska assistenter bör känna till grundläggande medicinska procedurer, anatomi, terminologi och första hjälpen.

De kan behöva ta blodprov, ge vaccin eller injektioner, förbinda sår, samla prov för laboratorieundersökningar eller assistera läkaren vid patientundersökningar.

6. Hjärt-lungräddning (HLR)

Vårdpersonal, inklusive de som arbetar inom medicinska administrativa assistentjobb, bör vara utbildade i livräddningstekniker som HLR vid nödsituationer.

HLR används när någons hjärta slutar slå. Trots att det är ovanligt kan denna kunskap rädda liv.

7. Elektrokardiogram (EKG)

Ett EKG övervakar och registrerar hjärtats elektriska signaler. Det utförs ofta på sjukhus och ibland i kliniker.

En EKG-tekniker eller medicinsk assistent kan genomföra detta test. EKG hjälper till att upptäcka hjärtproblem som onormala rytmiska aktiviteter, blockerade artärer eller pacemakerproblem.

8. Att ge Injektioner

I en klinik ger medicinska assistenter ofta injektioner, såsom vaccinationer eller receptbelagda läkemedel.

9. Säkerhets- och Hygienprotokoll

Att upprätthålla en steril miljö är avgörande inom hälso- och sjukvården.

Medicinska assistenter har en nyckelroll i detta arbete, där de säkerställer att utrustningen är steril och att patientens säkerhetsprotokoll följs.

Administrativa färdigheter

En viktig del av medicinsk assistans innefattar administrativa uppgifter.

Dessa färdigheter omfattar registrering, hantering och organisering av information för att säkerställa smidig leverans av medicinsk vård.

Här är några vanliga administrativa färdigheter som krävs för medicinska assistenter.

1. Bokning 

Medicinska assistenter hanterar ofta bokning av patienters uppföljningsbesök och tider samt koordinerar tillgängligheten för läkare. 

Det är avgörande att patienternas besök blir bokade i rätt tid för deras hälsa och effektiviteten på läkarmottagningen.

2. Bokning av möten

Medicinska assistenter spelar en avgörande roll i att koordinera uppföljningsmöten för patienter, boka nya patientmöten och hålla den korrekta takten på läkarmottagningen.

3. Elektroniska patientjournaler (EPJ)

EPJ är officiella patientjournaler som lagras i ett säkert digitalt system.

De är standarden inom hälsovården och erbjuder snabb åtkomst till patientinformation, hälsohistorik, testresultat och läkarnoteringar.

EPJ underlättar delning av patientinformation mellan olika läkarpraxiskontor. För medicinska assistenter är det nödvändigt att vara förtrogen med EPJ-system.

4. Medicinsk kodning

Medicinsk kodning är en standardiserad format för att registrera detaljer om ett patientbesök, inklusive tillstånd, behandlingar och eventuella hälsotester som genomförts.

Denna kodade information blir en del av de elektroniska patientjournalerna och används för försäkringsändamål.

Noggrann transkribering är avgörande eftersom det påverkar medicinsk fakturering och försäkringsanspråk. Medicinska assistenter kan vara ansvariga för medicinsk kodning på vissa kontor.

5. Multitasking/Time Management

Medicinska assistenter måste effektivt hantera flera uppgifter varje dag. Tidsplanering är avgörande för att undvika förseningar i patientbesök.

Effektivt multitasking innebär att genomföra administrativa och kontorsuppgifter, som att boka tider och uppdatera medicinska journaler.

6. Datorbaserade medicinska färdigheter

Medicinska assistenter använder datorer för olika uppgifter, inklusive att boka patientmöten, hantera elektroniska patientjournaler och skicka in försäkringsanspråk.

Anpassningsförmåga till dator-teknologi är avgörande för dagliga uppgifter.

7. Telefonetikett 

En felfri telefonetikett är avgörande för att hantera patientssamtal och kommunicera effektivt. 

Medicinska assistenter måste hantera stressiga samtal med professionalism och samla in nödvändig information.

8. Att hålla sig organiserad

Organisation är nyckeln för medicinska assistenter, som balanserar uppgifter som klinisk vård, schemaläggning av möten, inmatning av medicinska journaler, registrering av patienter och fyllning av undersökningsrum.

Att hålla sig organiserad minskar stress och säkerställer smidig drift.

9. Uppmärksamhet på detaljer 

Detaljorientering är avgörande för medicinska assistenter. 

Noggrann inmatning av medicinska journaler och dokumentation av patientbesök säkerställer korrekt vård vid framtida besök.

Så får du medicinska assistentkunskaper

För att få medicinska assistentkunskaper, anmäl dig till ett ackrediterat utbildningsprogram. Statliga regler varierar, med vissa som kräver certifiering.

Certifieringskrav

I stater som Idaho, Washington, Connecticut och New Jersey är certifiering obligatorisk.

Annars kan utbildningen ske genom ett ackrediterat program eller på jobbet under en läkares tillsyn.

Arbetsgivarens preferenser

De flesta arbetsgivare föredrar att anställa certifierade assistenter med avslutad träning. On-the-job training är mindre vanligt eftersom arbetsgivare söker assistenter som är redo att arbeta.

Det viktiga att komma ihåg

För att lyckas som en medicinsk assistent, fokusera på att finslipa dina kliniska, administrativa och mellanmänskliga färdigheter.

Satsa på certifiering och fortsätt lära dig för att avancera i denna viktiga hälsovårdsroll.

Din dedikation och mångfasetterade förmågor kan göra en betydande inverkan på patientvård och din karriärsutveckling.

Läs på ett annat språk