Stanowiska Asystenta Medycznego: Jakie Umiejętności Potrzebujesz do Rozwoju?

Wykształcenie i szkolenie są kluczowe dla zostania asystentem medycznym, ale pewne umiejętności mogą dodatkowo zwiększyć szanse na sukces.

Asystenci medyczni pracują w różnych placówkach opieki zdrowotnej pod nadzorem lekarza. Jakie umiejętności są kluczowe dla asystentów medycznych, aby odnieść sukces i rozwijać się w swojej karierze? 

ADVERTISEMENT

Przeanalizujemy kluczowe umiejętności kliniczne, administracyjne i interpersonalne, które każdy asystent medyczny powinien starać się rozwijać.

Obowiązki asystentów medycznych dzisiaj

Asystenci medyczni odgrywają istotną rolę w opiece zdrowotnej, równoważąc zarówno obowiązki kliniczne, jak i administracyjne.

Do ich zadań należy między innymi:

ADVERTISEMENT
 • Witaj pacjentów i obsługa połączeń telefonicznych
 • Ustalanie terminów wizyt
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Zarządzanie informacjami ubezpieczeniowymi
 • Koordynacja przyjęć do szpitala i usług laboratoryjnych
 • Obsługa komunikacji z pacjentami
 • Przejście do elektronicznej dokumentacji zdrowia (EHR)
 • Przygotowanie pacjentów do badań
 • Rejestrowanie wywiadów medycznych
 • Pomiar parametrów życiowych, takich jak ciśnienie krwi
 • Pobieranie krwi do badań
 • Usuwanie szwów i zmiana opatrunków
 • Przeprowadzanie podstawowych badań laboratoryjnych
 • Pomoc lekarzom podczas badań
 • Podawanie zastrzyków lub leków zgodnie z zaleceniami lekarza i zgodnie z prawem stanowym
 • Edukacja pacjentów na temat leków i diety

W mniejszych gabinetach lekarskich, asystenci medyczni często zajmują się zarówno zadaniami klinicznymi, jak i administracyjnymi.

W większych placówkach takich jak szpitale, mogą specjalizować się w zadaniach klinicznych lub administracyjnych.

Teraz przyjrzyjmy się umiejętnościom i zdolnościom wymaganym od asystentów medycznych, aby się wyróżnić w ich rolach.

ADVERTISEMENT

Umiejętności kliniczne

Asystenci medyczni odgrywają kluczową rolę w opiece nad pacjentem, głównie pracując w gabinetach lekarskich, ośrodkach ambulatoryjnych lub szpitalach. 

Ich wkład jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania każdej pracy asystenta medycznego.

Umiejętności kliniczne odnoszą się do umiejętności związanych z procesami medycznymi, zabiegami, badaniami oraz praktycznymi zastosowaniami. Oto kilka kluczowych umiejętności klinicznych potrzebnych dla asystenta medycznego.

1. Pomiar parametrów życiowych

Częstym obowiązkiem asystentów medycznych jest sprawdzanie parametrów życiowych pacjentów.

Obejmuje to rejestrowanie temperatury pacjenta, wagi, ciśnienia krwi, tętna, poziomu glukozy we krwi i poziomu tlenu we krwi, umiejętności niezbędne do pracy jako asystent medyczny.

2. Przygotowanie pacjenta

Asystenci medyczni odgrywają istotną rolę w przygotowywaniu pacjentów do wizyt lekarskich. Przygotowują pokój, zapewniają, że sprzęt jest gotowy i sprzątają i dezynfekują pokój po każdej wizycie. 

Rozmawiają również z pacjentem, mierzą parametry życiowe, udzielają informacji i przekazują szczegóły pacjenta lekarzowi. 

Podczas wizyt lekarskich mogą asystować lekarzowi, wykonywać podstawowe testy, podawać zastrzyki i przekazywać pacjentowi instrukcje lekarza.

3. Flebotomia

Flebotomia, czyli pobieranie krwi, polega na pobraniu krwi od pacjenta za pomocą igły, zwykle poprzez wenipunkcję.

Niektórzy asystenci medyczni, którzy często pracują w pracy administracyjnej w opiece zdrowotnej, posiadają certyfikat z flebotomii oprócz swojego certyfikatu asystenta medycznego.

Krew jest używana do testów diagnostycznych, aby dowiedzieć się więcej na temat zdrowia pacjenta.

4. Terminologia medyczna

Specjaliści ds. opieki zdrowotnej używają specjalistycznej terminologii medycznej, aby efektywnie komunikować się w pracy asystenta medycznego. 

Pracownicy medyczni muszą znać powszechne terminy medyczne i język, aby efektywnie komunikować się z zespołem. 

Tę słownictwo nauczane jest w renomowanych programach szkoleniowych dla asystentów medycznych.

5. Zrozumienie Podstawowych Procedur Medycznych

Asystenci medyczni powinni znać podstawowe procedury medyczne, anatomię, terminologię oraz udzielać pierwszej pomocy. 

Mogą pobierać krew, podawać szczepionki lub zastrzyki, opatrywać rany, pobierać próbki do badań laboratoryjnych lub asystować lekarzowi podczas badań pacjentów.

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

Profesjonaliści opieki zdrowotnej, w tym ci z prac administracyjnych w medycynie, powinni być przeszkoleni z technik ratujących życie, takich jak RKO w nagłych wypadkach.

RKO jest stosowane, gdy czyjeś serce przestaje bić. Choć to rzadkie, to ta wiedza może uratować życie.

7. Elektrokardiogramy (EKG)

EKG monitoruje i rejestruje elektryczne sygnały serca. Często wykonywane jest w szpitalach, a czasem w przychodniach.

Technik EKG lub asystent medyczny może przeprowadzić ten test. EKG pomaga w wykrywaniu problemów serca, takich jak nieprawidłowe rytm y, zatkane tętnice lub problemy z rozrusznikiem serca.

8. Podawanie Iniekcji

W klinice, asystenci medyczni często wykonują iniekcje, takie jak szczepienia lub przepisane leki.

9. Protokoły bezpieczeństwa i higieny

Utrzymywanie sterylnego środowiska jest kluczowe w opiece zdrowotnej. 

Asystenci medyczni odgrywają kluczową rolę w tym wysiłku, zapewniając, że sprzęt jest sterylny, a protokoły bezpieczeństwa pacjenta są przestrzegane.

Umiejętności administracyjne

Jednym z kluczowych aspektów pracy asystenta medycznego są zadania administracyjne.

Umiejętności te obejmują rejestrowanie, przetwarzanie i organizowanie informacji, aby zapewnić płynną opiekę medyczną. Poniżej znajdują się niektóre powszechne umiejętności administracyjne wymagane od asystentów medycznych.

1. Planowanie

Asystenci medyczni często zajmują się ustalaniem terminów kolejnych wizyt pacjentów i spotkań oraz koordynowaniem dostępności lekarza. 

Zapewnienie terminowego ustalania wizyt pacjentów jest kluczowe dla ich zdrowia oraz efektywności pracy gabinetu lekarskiego.

2. Ustalanie Terminów

Asystenci medyczni odgrywają istotną rolę w ustalaniu kolejnych wizyt pacjentów, umawianiu nowych pacjentów na spotkania oraz utrzymywaniu odpowiedniego tempa pracy w gabinecie lekarskim.

3. Elektroniczne Rejestry Medyczne (ERM)

ERM są oficjalnymi rejestrami pacjentów przechowywanymi w bezpiecznym cyfrowym systemie.

Są one standardem w opiece zdrowotnej, oferują szybki dostęp do informacji pacjenta, historii zdrowia, wyników badań i notatek lekarza.

ERM ułatwiają udostępnianie informacji o pacjencie pomiędzy gabinetami lekarskimi. Znajomość systemów ERM jest niezbędna dla asystentów medycznych.

4. Kodowanie medyczne

Kodowanie medyczne to standaryzowany format rejestracji szczegółów wizyty pacjenta, w tym warunków, leczenia i wszelkich przeprowadzonych testów zdrowotnych.

Te zakodowane informacje stają się częścią elektronicznych kart medycznych i są wykorzystywane w celach ubezpieczeniowych.

Dokładna transkrypcja jest kluczowa, ponieważ wpływa na fakturowanie usług medycznych i roszczenia ubezpieczeniowe. W niektórych gabinetach medycznych asystenci medyczni mogą być odpowiedzialni za kodowanie medyczne.

5. Multitasking/Time Management 

Asystenci medyczni muszą sprawnie zarządzać wieloma zadaniami codziennie. Zarządzanie czasem jest kluczowe, aby uniknąć opóźnień wizyt pacjentów. 

Skuteczne jednoczesne wykonywanie kilku zadań obejmuje realizację zadań administracyjnych i biurowych, takich jak umawianie wizyt i aktualizacja kart medycznych.

6. Zdolności medyczne oparte na komputerze

Asystenci medyczni korzystają z komputerów do różnych zadań, takich jak planowanie wizyt pacjentów, zarządzanie elektronicznymi kartami zdrowia oraz składanie roszczeń ubezpieczeniowych.

Elastyczność w zakresie technologii komputerowej jest kluczowa dla codziennych obowiązków.

7. Telefon etykieta

Bezbłędna etykieta telefoniczna jest niezbędna do zarządzania połączeniami pacjentów i skutecznej komunikacji.

Asystenci medyczni muszą radzić sobie z stresującymi rozmowami z profesjonalizmem i zbierać niezbędne informacje.

8. Pozostawanie Zorganizowanym

Organizacja odgrywa kluczową rolę dla asystentów medycznych, którzy równoważą zadania takie jak opieka kliniczna, ustalanie terminów wizyt, wprowadzanie danych medycznych, sprawdzanie pacjentów oraz uzupełnianie gabinetów badawczych.

Pozostawanie zorganizowanym pomaga zmniejszyć stres i zapewnia płynne funkcjonowanie.

9. Uwaga na Detale 

Orientacja na detale jest kluczowa dla asystentów medycznych. 

Dokładne wprowadzanie danych medycznych i dokumentacja wizyt pacjentów zapewnia właściwą opiekę w przyszłych wizytach.

Jak zdobyć umiejętności asystenta medycznego

Aby zdobyć umiejętności asystenta medycznego, zapisz się na akredytowany program szkoleniowy. Przepisy stanowe różnią się, niektóre wymagają certyfikacji.

Wymagania dotyczące certyfikacji

W stanach takich jak Idaho, Washington, Connecticut i New Jersey certyfikacja jest obowiązkowa. 

W innych miejscach, szkolenie może odbywać się poprzez akredytowany program lub praktykę pod nadzorem lekarza na miejscu pracy.

Preferencje pracodawców

Większość pracodawców preferuje zatrudnianie asystentów posiadających certyfikaty oraz ukończone szkolenie. Szkolenie praktyczne w miejscu pracy jest mniej powszechne, ponieważ pracodawcy szukają gotowych do pracy asystentów.

Ostateczny wniosek

Aby osiągnąć sukces jako asystent medyczny, skup się na doskonaleniu umiejętności klinicznych, administracyjnych i interpersonalnych.

Dąż do uzyskania certyfikacji i kontynuuj naukę, aby awansować w tej ważnej roli w opiece zdrowotnej.

Twoje zaangażowanie i różnorodne umiejętności mogą mieć znaczący wpływ na opiekę nad pacjentem i rozwój Twojej kariery.

Czytaj w innym języku