Tıbbi Yardımcı Pozisyonları: İlerlemek için Hangi Becerilere İhtiyacınız Var?

Eğitim ve eğitim, bir tıbbi asistan olmak için hayati önem taşır, ancak belirli beceriler başarınızı daha da artırabilir.

Tıbbi asistanlar çeşitli sağlık hizmeti ortamlarında bir doktorun lisansı altında çalışırlar. Tıbbi asistanların kariyerlerinde başarılı olmaları ve ilerlemeleri için hangi beceriler önemlidir? 

ADVERTISEMENT

Her tıbbi asistanın geliştirmeyi amaçlaması gereken temel klinik, idari ve kişilerarası becerileri inceleyeceğiz.

Tıbbi Yardımcıların Görevleri Bugün

Tıbbi yardımcılar, hem klinik hem de idari görevleri dengeleyerek sağlık hizmetinde hayati bir rol oynarlar.

Sorumlulukları şunları içerir:

ADVERTISEMENT
 • Hastaları karşılamak ve telefonları yönetmek
 • Randevuları planlamak
 • Tıbbi kayıtları tutmak
 • Sigorta bilgilerini yönetmek
 • Hastane kabulleri ve laboratuvar hizmetlerini koordine etmek
 • Hasta iletişimini yönetmek
 • Kayıtları elektronik sağlık kayıtlarına (EHR) aktarmak
 • Hastaları muayenelere hazırlamak
 • Tıbbi geçmişleri kaydetmek
 • Kan basıncı gibi hayati işaretleri almak
 • Kan testleri için kan almak
 • Dikişleri çıkarmak ve pansuman değiştirmek
 • Temel laboratuvar testleri yapmak
 • Muayeneler sırasında doktorlara yardım etmek
 • Doktorun yönlendirmesi ve eyalet kanunlarına göre enjeksiyon veya ilaç uygulamak
 • Hastalara ilaçlar ve diyetler hakkında eğitim vermek

Daha küçük tıbbi ofislerde, tıbbi yardımcılar genellikle hem klinik hem de idari görevleri yönetirler.

Hastaneler gibi daha büyük tesislerde ise, ya klinik ya da idari görevlere uzmanlaşabilirler.

Şimdi, tıbbi yardımcıların rollerinde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri ve yetenekleri inceleyelim.

ADVERTISEMENT

Klinik Beceriler

Tıbbi asistanlar, temel olarak doktorların ofislerinde, polikliniklerde veya hastanelerde hastaya bakımın kritik bir rolünü oynarlar.

Katkıları, herhangi bir tıbbi asistan işinin sorunsuz çalışmasında hayati öneme sahiptir.

Klinik yetenekler, tıbbi süreçler, tedaviler, muayeneler ve uygulamalara ilişkin becerileri ifade eder. İşte bir tıbbi asistan için gerekli bazı temel klinik yetenekler.

1. Önemli İşaretlerin Ölçülmesi

Tıbbi yardımcılar için yaygın bir görev hastaların önemli işaretlerini kontrol etmektir.

Bunlar hastanın vücut sıcaklığını, ağırlığını, kan basıncını, nabız hızını, kan glukoz seviyelerini ve kan oksijen seviyelerini kaydetmeyi içerir. Bu beceriler, tıbbi yardımcı açık pozisyonları için önemlidir.

2. Hasta Hazırlığı

Tıbbi asistanlar, hastaları doktor muayeneleri için hazırlamada önemli bir rol oynarlar. Oda hazırlar, ekipmanın hazır olduğundan emin olur ve her ziyaretten sonra odayı temizler ve dezenfekte eder. 

Ayrıca hastayla konuşurlar, vital bulguları alırlar, bilgi paylaşırlar ve hasta detaylarını doktora iletilir. 

Muayeneler sırasında doktora yardımcı olabilir, temel testler gerçekleştirebilir, iğne yapabilir ve hastaya doktorun talimatlarını verebilir.

3. Kan Alma

Kan alma işlemi, bir hasta üzerinden iğne kullanarak kan almayı içerir, genellikle venöz puantaj yoluyla yapılır.

Çoğunlukla sağlık hizmetleri yönetimi işlerinde çalışan bazı tıbbi asistanlar, tıbbi asistan sertifikasyonlarına ek olarak kan alma konusunda da sertifikalıdır.

Kan, hastanın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için tanı testlerinde kullanılır.

4. Tıbbi Terminoloji

Sağlık uzmanları, sağlık asistanı işlerinde etkin bir şekilde iletişim kurmak için özelleşmiş tıbbi terminolojiyi kullanırlar.

Tıbbi çalışanlar, takım ile etkili iletişim kurabilmek için ortak tıbbi terimleri ve dili bilmelidirler.

Bu kelime haznesi, saygın tıbbi asistan eğitim programlarında öğretilir.

6. Kardiyopulmoner Canlandırma (CPR)

Sağlık uzmanları, tıbbi idari asistanlık işlerinde olanlar da dahil olmak üzere, KPR gibi yaşam kurtaran teknikler konusunda eğitimli olmalıdır, acil durumlar için.

KPR, birinin kalbi durduğunda kullanılır. Nadiren olsa da, bu bilgi bir hayat kurtarabilir.

7. Elektrokardiyogramlar (EKG)

Bir EKG, kalbin elektrik sinyallerini izler ve kaydeder. Genellikle hastanelerde ve bazen kliniklerde yapılır.

Bir EKG teknisyeni veya tıbbi asistan bu testi yapabilir. EKG’ler, anormal ritimler, tıkalı arterler veya pacemaker sorunları gibi kalp sorunlarını tespit etmede yardımcı olur.

8. Enjeksiyon Yapma

Poliklinik ortamında tıbbi yardımcılar genellikle aşılar veya reçeteli ilaçlar gibi enjeksiyonlar yaparlar.

9. Güvenlik ve Hijyen Protokolleri

Steril bir ortamın korunması sağlık hizmetlerinde hayati önem taşır.

Tıbbi asistanlar, bu çabada kilit rol oynar, donanımın steril olduğundan ve hasta güvenlik protokollerinin takip edildiğinden emin olurlar.

Yönetim Becerileri

Tıbbi yardımcılığın temel bir yönü yönetim görevleriyle ilgilidir.

Bu beceriler, tıbbi bakımın sorunsuz şekilde sunulmasını sağlamak için bilgilerin kaydedilmesi , işlenmesi ve düzenlenmesini kapsar.

Aşağıda, tıbbi yardımcılar için gereken bazı yaygın yönetim becerileri yer almaktadır.

1. Randevu Planlama

Tıbbi asistanlar genellikle hasta kontrol ziyaretlerini ve randevularını planlar ve doktorların uygunluğunu koordine ederler.

Hastaların ziyaretlerinin zamanında düzenlenmesi, onların sağlığı ve doktor ofisinin verimliliği için hayati önem taşır.

2. Randevu Ayarlama

Tıbbi asistanlar, hastanın takip randevularını koordine etmede, yeni hasta randevularını ayarlama da önemli bir rol oynar ve tıbbi ofisin uygun hızını sağlama konusunda önemli bir rol oynarlar.

3. Elektronik Tıbbi Kayıtlar (ETK) 

ETK’lar, güvenli dijital bir sistemde saklanan resmi hasta kayıtlarıdır. 

Sağlık hizmetlerinde standart olan ETK’lar, sağlık geçmişi, test sonuçları ve hekim notlarına hızlı erişim sağlar. 

ETK’lar, hasta bilgilerinin farklı tıbbi ofisler arasında paylaşımını kolaylaştırır. Tıbbi yardımcılar için ETK sistemlerine hakim olmak esastır.

4. Tıbbi Kodlama 

Tıbbi kodlama, hasta ziyaretinin ayrıntılarını, koşulları, tedaviyi ve yapılan tüm sağlık testlerini kaydetmek için standart bir formattır. 

Bu kodlanmış bilgi, elektronik tıbbi kayıtların bir parçası haline gelir ve sigorta amaçları için kullanılır. 

Doğru transkripsiyon kritiktir, çünkü tıbbi faturalandırmayı ve sigorta taleplerini etkiler. Bazı ofislerde tıbbi kodlamadan sorumlu olabilir.

5. Çoklu Görev / Zaman Yönetimi

Tıbbi asistanlar her gün birden fazla görevi verimli bir şekilde yönetmelidir. Zaman yönetimi, hasta randevularında gecikmeleri önlemek için hayati öneme sahiptir.

Etkili çoklu görev, randevuları planlama ve tıbbi kayıtları güncelleme gibi idari ve memuriyet görevlerini tamamlamayı gerektirir.

6. Bilgisayar Tabanlı Tıbbi Beceriler

Tıbbi asistanlar, hasta randevularını planlama, elektronik sağlık kayıtlarını yönetme ve sigorta taleplerini gönderme gibi çeşitli görevler için bilgisayarları kullanır.

Bilgisayar teknolojisine uyum sağlama, günlük görevler için hayati öneme sahiptir.

7. Telefon Etiketi

Mükemmel telefon etiketi, hasta aramalarını yönetmek ve etkili iletişim kurmak için gereklidir.

Tıbbi asistanlar stresli aramaları profesyonellikle ele almalı ve gerekli bilgileri toplamalıdır.

8. Organize Olmak

Tıbbi asistanlar için organizasyon çok önemlidir; çünkü klinik bakım, randevuların planlanması, tıbbi kayıtların girişi, hastaların kaydı, ve muayene odalarının düzenlenmesi gibi görevleri dengelemek zorundadırlar.

Organize olmak stresi azaltır ve sorunsuz bir işleyişi garanti eder.

9. Detaylara Dikkat 

Tıbbi asistanlar için detaylara dikkat etmek çok önemlidir. 

Tıbbi kayıtların doğru bir şekilde tutulması ve hasta ziyaretlerinin belgelenmesi, gelecekteki ziyaretlerde uygun bakımı sağlar.

Tıbbi Yardımcı Becerilerini Nasıl Edinirsiniz

Tıbbi yardımcı becerilerine sahip olmak için akredite bir eğitim programına kaydolun. Bazı eyaletler sertifikaya ihtiyaç duyarken, devlet düzenlemeleri değişiklik gösterebilir.

Sertifikasyon Gereksinimleri

Idaho, Washington, Connecticut ve New Jersey gibi eyaletlerde sertifika zorunludur.

Diğer yerlerde, eğitim akredite bir program aracılığıyla veya doktor denetiminde işyerinde gerçekleşebilir.

İşveren Tercihleri

Çoğu işveren, tamamlanmış eğitimi olan sertifikalı asistanları işe alma konusunda tercih eder. İşverenler, hazır çalışmaya hazır asistanları ararken İş başında eğitim daha az yaygındır.

Özet

Bir sağlık asistanı olarak başarılı olmak için klinik, idari ve kişiler arası becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.

Sertifika programlarına katılın ve bu önemli sağlık görevinde ilerlemek için öğrenmeye devam edin.

Başarılarınız ve çeşitli yetenekleriniz hasta bakımı ve kariyer gelişiminiz üzerinde büyük etki yaratabilir.

Başka bir dilde oku