Pre a proti osobným zdravotným záznamom: Čo potrebujete vedieť

Mobilné zdravotné aplikácie menia zdravotné prostredie tým, že ponúkajú pohodlné a personalizované riešenia pre široké spektrum zdravotných potrieb. 

Tieto aplikácie ponúkajú konzultácie cez telemedicínu a sledovanie wellness, umožňujú jednoduchý prístup k zdravotným službám a podporujú lepšie výsledky pre zdravie.

ADVERTISEMENT

Keďže technológia pokračuje vo vývoji, potenciál mobilných zdravotných aplikácií na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a efektívnosť je obrovský.

Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie sú prvotnými príkladmi komunikačných systémov, ktoré prichádzajú v rôznych formách, aby uspokojili rozličné potreby používateľov.

V dnešnom svete je ťažké si predstaviť deň bez smartfónov, tabletov a ich aplikácií, vrátane aplikácií pre osobné zdravotné záznamy.

ADVERTISEMENT

Pre každú potrebu existuje aplikácia, ktorá poskytuje riešenia a informácie.

Zdravotnícke aplikácie

Zdravotnícky sektor nie je výnimkou, s množstvom aplikácii ponúkajúcich služby od wellnessu až po konzultácie s lekárom a podporu duševného zdravia. 

Používatelia môžu pristupovať k týmto aplikáciám kdekoľvek, či už doma alebo na cestách. 

ADVERTISEMENT

Podpora povedomia o zdraví a zdieľanie informácií

Tieto aplikácie nie sú len o poskytovaní riešení zdravotných problémov; tiež podporujú povedomie o zdraví medzi ľuďmi.

S integrovanou mHealth a elektronickými záznamami o pacientoch (EMR) môžu poskytovať a zdieľať dôležité zdravotné informácie.

Počas pandémie COVID-19 boli tieto aplikácie nevyhnutné pri riešení rôznych zdravotných potrieb a očakáva sa, že ich dôležitosť bude pokračovať aj po pandémii.

Mobilné zdravotné aplikácie: Typy a populárne voľby

Mobilné zdravotné aplikácie sú rozdelené do kategórií podľa ich použitia. 

K nim patria aplikácie pre telemedicínu, tiež známe ako aplikácie pre riadenie ochorení a liečby, aplikácie pre všeobecné riadenie zdravia a wellness a aplikácie na riadenie vášho osobného zdravotného záznamu online.

Okrem toho existuje rastúca kategória nazývaná femtech, zameraná na zdravie žien, ktorá získava popularitu medzi užívateľkami.

Telemedicine Aplikácie

Telemedicínske aplikácie umožňujú používateľom komunikovať s lekármi či inými zdravotníckymi profesionálmi prostredníctvom videokonferencií, hlasových hovorov alebo chatov.

Tieto platformy umožňujú pacientom objednávať si schôdzky a zúčastňovať sa virtuálnych konzultácií s lekármi, čím zefektívňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a robia ju ľahšie dostupnou a pohodlnejšou.

Okrem toho telemedicínske aplikácie uľahčujú bezpečnú výmenu medicínskych dokumentov medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Niektoré populárne telemedicínske aplikácie sú:

 • VirtuMedix je telemedicínska platforma, ktorá ponúka používateľsky priateľské prostredie pre virtuálne konzultácie, umožňujúce pacientom získavať lekárske rady z pohodlia ich domovov.
 • eVisit poskytuje komplexné riešenie v oblasti telemedicíny, ktoré umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovať virtuálnu starostlivosť, čím zjednodušujú proces diagnostiky a liečby pacientov na diaľku.
 • MDLIVE je populárna telemedicínska služba, ktorá ponúka neobmedzený prístup k lekárom a terapeutom so certifikátom pre širokú škálu zdravotných a mentálnych problémov.
 • Lemonaid je známy svojimi rýchlymi a cenovo dostupnými online konzultáciami, so zameraním na poskytovanie receptov na bežné zdravotné problémy a ponúkaním jednoduchého a bezproblémového zážitku.
 • LiveHealth Online je telemedicínska služba, ktorá používateľom ponúka možnosť mať video návštevy u lekárov a psychológov, ponúkajúc tak pohodlný spôsob riešenia neurgentných zdravotných problémov.
 • PlushCare poskytuje prístup k špičkovým lekárom pre virtuálne schôdzky so zameraním na primárnu starostlivosť, duševné zdravie a riadenie chronických ochorení.
 • Doctor on Demand ponúka video konzultácie s odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti pre rôzne zdravotné problémy, vrátane náhlych prípadov, duševného zdravia a preventívnej starostlivosti.
 • Amwell spája pacientov s lekármi, špecialistami a terapeutmi pre virtuálne návštevy, zahŕňajúc širokú škálu zdravotných problémov a ponúkajúc neobmedzený prístup k starostlivosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Talkspace je telemedicínska platforma špecializujúca sa na duševné zdravie, poskytujúca online terapiu s licencovanými terapeutmi pre rôzne emocionálne a psychologické výzvy.
 • Teladoc je popredný poskytovateľ virtuálnej zdravotnej starostlivosti, ponúkajúci prístup k lekárom, dermatológom a terapeutom pre rôzne zdravotné problémy so zameraním na pohodlie a dostupnosť.

Manažment všeobecného zdravia a pohody (aplikácie na zdravú stravu alebo duševné zdravie)

Rastúca osveta o osobnom zdraví viedla k nárastu dopytu po wellness aplikáciách, najmä medzi mladými ľuďmi a pracujúcimi profesionálmi. 

Tieto aplikácie pomáhajú užívateľom sledovať ich denné aktivity a efektívne zvládať chronické zdravotné problémy a zároveň sledovať ich záznamy o zdravotnom stave pre lepšie zdravotnícke riadenie.

Niektoré popredné aplikácie v oblasti zdravia a wellnessu sú:

 • Headspace je aplikácia na meditáciu a povedomosť, ktorá ponúka vedené sedenia na pomoc užívateľom pri znižovaní stresu, zlepšovaní koncentrácie a lepšom spánku.
 • Wellable je wellness platforma, ktorá poskytuje nástroje a zdroje jednotlivcom a organizáciám na podporu zdravých životných štýlov a wellnessu zamestnancov.
 • Noom je aplikácia na chudnutie, ktorá využíva psychologicky orientované prístupy na pomoc užívateľom pri vyvíjaní zdravších stravovacích návykov a dosahovaní ich cieľov v chudnutí.
 • Exhale je aplikácia pre duševné zdravie určená pre ženy farby pleti, ktorá ponúka obsah a nástroje zamerané na povedomosť, meditáciu a sebaobranu.
 • Meditopia je meditačná aplikácia, ktorá poskytuje širokú škálu vedených meditácií a príbehov na spanie na pomoc užívateľom pri nájdení pokoja a relaxu.
 • Fitness+ je služba na predplatné, ktorá ponúka rôzne tréningové triedy vedene profesionálnymi trénermi navrhnuté na doplnenie zážitku z Apple Watch.
 • Power Nap App je navrhnutá na pomoc užívateľom s krátkymi, obnovujúcimi posedeniami s vedenými technikami relaxácie a nastaveniami budíka na zobudenie sa čerstvého.
 • Elevate je aplikácia na tréning mozgu, ktorá ponúka personalizované kognitívne cvičenia na zlepšenie koncentrácie, pamäti a iných mentálnych zručností.

Aké sú výhody mobilných zdravotných aplikácií?

Mobilné zdravotné aplikácie, vrátane aplikácií na osobné zdravotné záznamy, ponúkajú užívateľom a odborníkom v oblasti zdravotníctva širokú škálu výhod. 

Tieto zahŕňajú:

 • Zlepšená efektivita a rýchlosť: Zdravotné aplikácie môžu súčasne riešiť viacero požiadaviek a požiadaviek, čím zlepšujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Redukcia nákladov na zdravotnú starostlivosť: Používanie aplikácií znižuje náklady na konzultácie v zdravotníckych zariadeniach vďaka nižším nákladom na údržbu.
 • Jednoduchosť a pohodlie: Zdravotné aplikácie sú prístupné 24/7 a môžu byť používané kdekoľvek. Dokážu monitorovať dôležité údaje ako krvný tlak, tep, a hladiny glukózy pri spárovaní s nositeľnými zariadeniami. Telemedicína taktiež zlepšuje prístup k zdravotným informáciám v odľahlých oblastiach.
 • Úspora času: Pacienti sa môžu jednoducho poradiť so zdravotníckymi poskytovateľmi pomocou aplikácií, šetriac cestovný čas a znížiac potrebu osobných návštev.
 • Bezproblémová výmena údajov: Zdravotné aplikácie umožňujú jednoduchú zdieľanie a prenos zdravotných údajov v rámci zdravotného systému. Tiež ponúkajú bezpečné platobné možnosti pre lekárske účty a posielať pripomienky na nezaplatené účty.

Požiadavka na život zdravého životného štýlu, jednoduchšia komunikácia, zlepšená monitorovanie pacientov, plánovanie schôdzok a poradenstvo sú ďalšie výhody zdravotných aplikácií.

Čo sú bežné nevýhody mobilných zdravotníckych aplikácií?

Mobilné zdravotné aplikácie ponúkajú pohodlie a dostupnosť, no prinášajú so sebou vlastnú sadu výziev.

Používatelia by mali byť oboznámení s potenciálnymi nevýhodami, ktoré môžu ovplyvniť ich skúsenosť a účinnosť týchto aplikácií pri správe osobných zdravotných záznamov.

Ochrana údajov

Mobilné zdravotné aplikácie zbierajú a analyzujú údaje o zdraví používateľov. Hrozba, že sa hackeři dostanú k osobným informáciám a zdieľajú ich s tretími stranami, je vážnym obavou.

V posledných rokoch boli hlásené prípady narušenia zdravotných údajov vývojármi aplikácií.

Precision of Data – Presnosť údajov

The accuracy of data and advice from healthcare apps is a concern. – Presnosť údajov a rad zo zdravotníckych aplikácií je znepokojivá.

Apps use different methods to analyze health data, resulting in discrepancies in measurements compared to medical devices. – Aplikácie používajú rôzne metódy na analýzu zdravotných údajov, čo vedie k rozdielom v meraniach v porovnaní s lekárskymi prístrojmi.

Budúcnosť trhu s lekárskymi mobilnými aplikáciami

Spoločnosti na trhu s mobilnými aplikáciami sa snažia osloviť konkrétne skupiny, aby uspokojili ich potreby.

Rovnako rozširujú svoje služby s cieľom zvýšiť zapojenie, zviditeľnenie a príjmy.

Na trhu s aplikáciami v oblasti zdravotnej starostlivosti spoločnosti hľadajú nové a inovatívne príležitosti na rozšírenie svojich služieb.

Transformačný potenciál

Aplikácie zamerané na zdravie majú veľký potenciál pretransformovať lekársky ekosystém a viesť k lepším zdravotným výsledkom pre užívateľov.

V nasledujúcich rokoch sa očakáva nárast dopytu po zdravotných aplikáciách v dôsledku pokrokov v rámci funkcií, zvýšenej informovanosti a používania smartfónov, ako aj expanzie do nových oblastí.

Technologické pokroky

Umelá inteligencia bude zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii dynamiky zdravotníctva a zvyšovaní funkčnosti a efektivity zdravotných aplikácií.

Problémy vpred

Avšak problémy ako bezpečnosť údajov, otázky politiky týkajúce sa dát v zdravotníctve a ich riadenia, a regulačné prekážky môžu mať vplyv na používanie a prijímanie týchto aplikácií.

Záver

Mobilné zdravotné aplikácie zmenili zdravotníctvo tým, že poskytujú pohodlný prístup k službám a informáciám.

S rastom technológií bude ich vplyv a dopyt ďalej rásť.

Avšak je dôležité riešiť výzvy ako ochrana údajov a presnosť pre ich dlhodobý úspech.

Čítajte v inom jazyku